Představte se.

Vítejte v našem světě

Lidé jsou u nás středem pozornosti. Pro naši firemní kulturu je charakteristické vzájemné uznání a spolupráce založená na partnerství. To také obnáší respekt a toleranci k lidem pocházejícím z jiných kultur i k jejich zvyklostem.
company-culture-dachser
Firemní kulturu společnosti DACHSER charakterizuje plné nasazení, objektivnost, týmová práce a férové jednání.

Každý, kdo u nás pracuje, je od prvního dne součástí naší DACHSER rodiny. To znamená: Každý jednotlivec se významným a viditelným způsobem podílí na našem úspěchu. A nezáleží na tom, ve které zemi nebo na jaké funkci působí. Tato atmosféra vzájemného respektu a uznání, která podporuje výkonnost a efektivní týmovou spolupráci, je filozofií naší společnosti.

Tisíce povah tvoří jediný tým

Velmi si proto ceníme spolupracovníků, kteří k výzvám, které před nimi každý den stojí, přistupují s nadšením a zaujetím. Na zaměstnance pohlížíme jako na podnikatele a spoléháme na vlastní motivaci každého jednotlivce. Pomocí mnoha různých (a individuálně přizpůsobených) programů je podporujeme v rozvoji technických kvalifikací i osobních kompetencí a vytváříme tak prostředí pro konstruktivní spolupráci všech týmů, přinášející prospěch našim zákazníkům.

Hledáme proto lidi, kteří budou samostatně a z vlastní vůle vytvářet a zavádět inovativní řešení, aby obsloužili své zákazníky. Ceníme si také zaměstnanců, kteří projevují zájem o cizí země a kultury, respektují humanitu a životní prostředí a oceňují možnost pracovat nezávisle, kreativně a odpovědně.

Spojit síly raději než sílu předvádět

Komunita vytváří sílu. Odlišné životní cesty, rozdílné pracovní zkušenosti, talenty a kvalifikace našich zaměstnanců se vzájemně proplétají, doplňují a posilují. Tento společný úspěch, dosahovaný efektivními postupy a harmonickou vzájemnou interakcí s ostatními, představuje sílu naší sítě. Rádi bychom, abyste se k nám na této cestě připojili.

Související články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/cz/cs/Our-World_266.htm
zpět | nahoru | tisk
Pobočky DACHSER
Zde můžete nalézt správné kontaktní osoby a adresy našich dceřiných společností či partnerů.

Video

DACHSER Spot