Opravdovou velikost získáváme jeden od druhého.

Filozofie společnosti DACHSER

Pro společnost DACHSER je charakteristický blízký, rodinný týmový duch mezi zaměstnanci. Naše základní pravidlo zní: Společně jsme DACHSER. Vedení společnosti stanovilo tyto čtyři významné cíle: stálou expanzi formou rodinného podniku, vytváření nových pracovních míst, trvale udržitelnou firemní politiku a podporu firemní kultury společnosti DACHSER. Tato opatření mají zaručit ekonomickou úspěšnost a tím i budoucí životaschopnost společnosti.
dachser-philosophy
Náš cíl: Zajistit ekonomickou úspěšnost a tím i budoucí životaschopnost společnosti.

Pomocí integrovaných, inovativních a v rámci celého odvětví výjimečných přepravních řešení chceme měřitelným způsobem zvyšovat přidanou hodnotu poskytovanou zákazníkům. Schopnost myslet i jednat z nás z obchodního pohledu zákazníka dělá cenného partnera.

Společnost DACHSER navíc podporuje neustálý vývoj nových technologií a inteligentních logistických koncepcí. Naši zaměstnanci důsledně a se zaujetím usilují o nalezení nejlepších možných řešení pro zákazníky. Spojením vynikající kvalifikace zaměstnanců s jejich mimořádnou ochotou k dalšímu vzdělávání vytváříme pevný základ úspěchu našich zákazníků na všech světových trzích.

Filozofie naší společnosti je založena na těchto hodnotách:

Podnikavost a odvaha volit inovativní postupy

Společnost DACHSER podporuje odborné znalosti, kreativitu, angažovanost a odpovědnost každého jednotlivce. Pouze zaměstnanci, kteří na sebe pohlížejí jako na partnery v podnikání, dokáží vytvářet inteligentní logistiku – tzn. efektivní logistická řešení a procesy – a zajistit, aby z nich měli zákazníci užitek.

Inkluzivní odpovědnost

Holistické myšlení tvoří základ našich činností napříč všemi obory a regiony.

Trvale udržitelný rozvoj

Jako společnost s celosvětovou působností si uvědomujeme své ekonomické, ekologické a společenské závazky, které plynou z našeho podnikání. Trvale udržitelnou firemní politiku proto nejen vyznáváme, ale také podle ní jednáme.

Loajalita a odhodlání

"TÝMOVÝ DUCH DACHSER", skládající se z respektu, loajality a zaujetí pro společný cíl je tím, co spojuje vlastníky, výkonný management, zaměstnance i zákazníky do jedné velké rodiny jménem DACHSER.

Integrita a čestnost

Zaměstnanci společnosti DACHSER přenášejí firemní hodnoty i do svého každodenního jednání. Jsou poctiví, otevření, spolehliví a důvěryhodní ve vztahu ke svým kolegům, zákazníkům i lidem ve vlastním okolí.

Kosmopolitismus a respekt

Jako poskytovatel logistických služeb s pobočkami po celém světě si mimořádně ceníme otevřeného přístupu k cizím kulturám. Zájem o neznámé zvyklosti, porozumění a pochopení pro jiné způsoby života představují ten nejlepší základ pro mezikulturní výměnu a důvěrnou spolupráci.

Související články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/cz/cs/Philosophy_21.htm
zpět | nahoru | tisk
Pobočky DACHSER
Zde můžete nalézt správné kontaktní osoby a adresy našich dceřiných společností či partnerů.