Zbavte se veškerých omezení.

Řešení na míru pro vás

Když název je i produktem: Pod názvem Cargoplus nabízí společnost DACHSER prostřednictvím poboček zvláště k tomuto účelu vybavených takové služby, které nelze poskytovat prostřednictvím sítě běžných poboček. DACHSER Cargoplus zajišťuje evropskou celovozovou přepravu pro velkoobjemové zasilatele, jakož i specializované přepravní služby pro země hraničící s evropskou sítí společnosti DACHSER: země Společenství nezávislých států, region Maghreb a Turecko.
cargoplus-maghreb-turkey-cis
Logistika za hranicemi EU se často musí řídit unikátními předpisy.

Cargoplus představuje kombinaci vysoké kvalifikace v oblasti evropské logistiky a know-how našich odborníků specifické pro dané země, a to za účelem spolehlivé přepravy zboží na výše uvedené trhy. Cargoplus kromě toho řídí i evropské celovozové služby pro zákazníky s vysokými objemy přepravovaného zboží.

Naše zkušenosti pro váš úspěch

Specializace je nezbytná: Logistika za hranicemi EU se často řídí vlastními pravidly. V těchto případech jsou velmi žádané znalosti a zkušenosti odborníků, kteří disponují rozsáhlými geografickými vědomostmi a jazykovými znalostmi. Zaměstnanci divize Cargoplus hovoří všemi potřebnými jazyky.

Poskytují klientovi podporu i nad rámec samotných přepravních služeb a zajišťují komunikaci se všemi články řetězce: od řidiče či smluvního dodavatele přes úřady až po příjemce.

Na začátku spolupráce probíhá komplexní poradenství týkající se daného projektu. Zaměstnanci divize Cargoplus se skutečně vyznají: Poradí vám ohledně bezpečnosti přepravy, pomohou s přípravou potřebných dokumentů a navrhnou optimální plán trasy.

Evropské celovozové přepravy

Základním předpokladem bezproblémového průběhu přepravy jsou spolehliví přepravci.

Řízení zásilek probíhá centrálně prostřednictvím pobočky v německém Memmingenu.

Přehled výhod pro vás:

  • Nákupní a distribuční logistika pro celovozové přepravy po celé Evropě
  • Rozsáhlé odborné znalosti trhu v každé zemi
  • Pečlivý výběr přepravců
  • Aktuální zprávy o stavu přepravy

Související články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/cz/cs/Project-Logistics_95.htm
zpět | nahoru | tisk
Pobočky DACHSER
Zde můžete nalézt správné kontaktní osoby a adresy našich dceřiných společností či partnerů.

Naše zkušenosti pro váš úspěch

Naše společnost je činná v regionu Maghreb už více než 40 let a mezi kontinentální Evropou a severní Afrikou každoročně přepraví přibližně 15 000 návěsů. Rychle, přímo a spolehlivě. Technologický standard v oblasti IT a vybavení nákladních vozidel je zárukou vysoké kvality přepravy poskytované společností DACHSER v rámci celého dodavatelského řetězce.
Cargoplus poskytuje služby v zemích SNS (v Rusku, Bělorusku, Ukrajině, Kazachstánu, Arménii, Ázerbájdžánu, Moldavsku, Uzbekistánu, Gruzii, Turkmenistánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu) a také v Mongolsku.
Také Turecko má svá vlastní pravidla přepravy zboží. Odborníci z divize Cargoplus společnosti DACHSER disponují znalostmi trhu specifickými pro danou zemi, včetně celních požadavků.