Opravdovou velikost získáváme jeden od druhého.

Přijímáme společenskou odpovědnost

Rodina představuje ochranné a ekonomické společenství. Slouží k rozvoji motivace, kvalifikace a akceschopnosti budoucích generací. Takto pohlížíme na svou roli i my, jako rodinná firma, i když jsme globálním hráčem (a nebo možná proto).
dachser-sustainability-social-responsibility
Přebíráme společenskou zodpovědnost prostřednictvím vybraných projektů, a to i mimo naši organizaci.

Vzdělávání a další zvyšování kvalifikace s prvotřídní kvalitou

Dosahujeme kvality díky kvalifikaci. Klíčem k dlouhodobým úspěchům naší rodinné firmy jsou zaměstnanci. Důkladné vzdělání v různých oborech, informačních technologiích a skladové logistice představuje pro mladé lidi záruku úspěšného zahájení profesní kariéry. U společnosti DACHSER existuje po dokončení trainee programu téměř 100% šance na získání trvalého zaměstnání. Systematické a neustálé vzdělávání a další rozvoj zaměstnanců vytváří perfektní základ k postupu na zodpovědné pracovní pozice v rámci společnosti. Řízení kariéry ve společnosti DACHSER a DACHSER Academy představují vysoce rozvinutý a rozsáhlý program osobního rozvoje: Odborné, sociální i vedoucí schopnosti zaměstnanců rozšiřujeme a aktualizujeme prostřednictvím skutečným potřebám přizpůsobených seminářů nebo individuálního koučování. Jedině pevné základy, sestávající z potřebných zkušeností a znalostí, umožňují suverénní jednání a myšlení zaměřené na budoucnost.

Zdraví a penze

Náš program péče o zdraví, DACHSER Intelligent Care, představuje kombinaci přesvědčivého firemního penzijního plánu s komplexní koncepcí managementu zdravotní péče. Zaměstnancům je k dispozici profesionální poradenství a široká nabídka témat, týkajících se například výživy či sportování, stejně jako poskytování kvalifikované pomoci při řešení rodinných a psychických problémů. V rámci iniciativy "MESSAGE!" vzděláváme své praktikanty v oblasti péče o zdraví a prevence drogových závislostí.

Rovnováha pracovního a osobního života

Kariéra není všechno. Jedině vyváženou kombinací pracovnících ambic se šťastným osobním a rodinným životem můžeme dlouhodobě zvládat náročné životní výzvy. Zaměstnankyním nabízíme možnost, aby nepouštěly ze zřetele své profesionální ambice, zvláště pak v rozhodujících počátečních letech své kariéry, kdy také zvažují založení rodiny.

Související články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/cz/cs/Social-responsibility_50.htm
zpět | nahoru | tisk
Pobočky DACHSER
Zde můžete nalézt správné kontaktní osoby a adresy našich dceřiných společností či partnerů.