Opravdovou velikost získáváme jeden od druhého.

Každý může něco vykonat

Jako rodinná firma vyznává DACHSER dlouhodobou – a tím i trvale udržitelnou – firemní strategii. Soustředíme se na ekonomické, sociální i ekologické cíle, které uskutečňujeme s velkým zaujetím a smyslem pro odpovědnost. Ty jsou pevně zakořeněné v hodnotách naší firmy a určují naše zaměření, identifikaci a stabilitu.
dachser-sustainability
Jako rodinný podnik vyznává DACHSER dlouhodobou – a tím i trvale udržitelnou – firemní strategii.

Svých ekonomických cílů – a s nimi i základních předpokladů pro všechny další aktivity – dosahujeme díky strategickému zaměření na trvalý a integrační růst. Naše činnost v sociální oblasti zahrnuje kromě aktivní péče o zdraví více než 29 098 zaměstnanců i vybrané programy pomoci, které probíhají za zdmi naší společnosti. Samozřejmostí je pro nás i aktivní ochrana životního prostředí. Naše iniciativa se zaměřuje i na ekologickou udržitelnost.

Související články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/cz/cs/Sustainability_48.htm
zpět | nahoru | tisk
Pobočky DACHSER
Zde můžete nalézt správné kontaktní osoby a adresy našich dceřiných společností či partnerů.

Standardy CO2

Komise DIN pro standardy CO2 (DIN EN 16258:2011)
Komise DIN se zabývá vývojem evropské normy pro měření emisí skleníkových plynů a spotřeby energie ze strany přepravních služeb. Pomocí této normy se vytváří porovnatelné, transparentní a standardizované vykazování emisí CO2.

Jako členové německé pracovní skupiny pro standard týkající se CO2 se aktivně účastníme tvorby celoevropské normy pro měření emisí skleníkových plynů a spotřeby energie ze strany přepravních služeb. Svou účastí při vytváření tohoto standardu jednak získáváme důležité know-how v oblasti řízení ekologických zdrojů a jednak uplatňujeme své dlouholeté zkušenosti.