Zprávy pro zákazníky, novinky a tiskové zprávy.

17.3.2014
Internacionalizace společností

Z národní společnosti globálním hráčem: pokud se společnosti rozrůstají i za hranice své země, je nutné nové myšlení, orientace na budoucnost a jasné zaměření na potřeby zákazníků.
globe
Globální růst vyžaduje nové myšlení

Dr. Andreas Froschmayer, ředitel pro rozvoj společnosti DACHSER, shrnuje pět hlavních tezí internacionalizace.

1. teze

Internacionalizace společnosti je vždy dlouhodobým procesem rozvoje. Odehrává se v souladu s plánovanou strategií a je také důsledkem internacionalizace zákazníků dané firmy.

2. teze

Stupeň internacionalizace lze měřit pomocí geografické a kulturní rozdílnosti: kolik zemí je součástí společnosti a jak velká je kulturní rozmanitost těchto zemí?

3. teze

Pokud ve firmě již neexistuje "mezinárodní oddělení", je to známkou toho, že společnost je skutečně mezinárodní, a proto již není třeba samostatné oddělení, které se zabývá výhradně zahraničním obchodem.

4. teze

Na cestě k internacionalizaci se stále vracíme k otázce celkové kapacity společnosti: kolik nových organizačních jednotek musí být souběžně vybudováno? Jinými slovy: jestliže hodnotíme organický růst a akvizice, zabýváme se také správně zvoleným tempem internacionalizace.

5. teze

Integrace nových zemí a organizačních jednotek sebou vždy přináší napětí mezi jednotou a rozmanitostí: pro soudržnost jsou důležité společná firemní kultura a strategické cíle. Výsledky integrace lze spatřovat v tom, zda je společnost chápána jako "globální" (všechny služby jsou stejné) nebo "nadnárodní" (důraz je kladen na porozumění lokálním trhům a výkonnost procesů).

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/cz/cs/The-Internationalization-of-Companies_776.htm
zpět | nahoru | tisk