Propojení se všemi oblastmi.
A všemi kontinenty.

Standardizovaná nebo individuálně přizpůsobená řešení

Sklady společnosti DACHSER tvoří klíčovou součást našich ucelených řešení dodavatelského řetězce a využívají se především v rámci kontraktní logistiky firmy DACHSER.
warehousing-storage-space
Sklady společnosti DACHSER: vybavení odpovídající potřebám všech oborů i specifickým požadavkům zákazníků.

Nabízíme rozsáhlou síť skladů s kapacitou více než 2,3 milionu paletových míst v pobočkách po celém světě – v Evropě, severní Africe i Číně.

Naše "víceuživatelské sklady" v různých lokalitách představují záruku té nejvyšší míry efektivity. Díky uplatňování standardizovaných procesů a používání jednotných IT systémů můžete v rámci kontraktní logistiky společnosti DACHSER profitovat z koncepcí skladování přizpůsobených vašim individuálním potřebám.

Naše skladovací služby se tak stávají nedílnou součástí dodavatelského řetězce pro nákup i distribuci vašeho zboží. Díky individuálnímu řešení skladování i dalších postupů, které zohledňují příslušné procesy kompletace a přípravy zboží k odběru i strategie jeho vyskladňování (např. HIFO, LIFO, MHD) zajišťujeme pro každého ze svých zákazníků nejvyšší možnou míru rentability. Naším prvořadým cílem je trvalá optimalizace vaší logistické bilance. Nejlepším důkazem jsou v tomto ohledu měřitelné časové i finanční úspory.

Individuálně přizpůsobené koncepce skladování

Všechno zboží skladujeme nejen v souladu se zákonnými požadavky, ale hlavně v souladu individuálními, pro daného zákazníka specifickými potřebami. K tomu patří i správné hygienické zacházení s potravinami v rámci divize Food Logistics, udržování potřebné teploty zboží (vytápěním či chlazením), odborné skladování nebezpečných látek, jaké se používá oborové řešení Chem-Logistics, nebo sledování čísel sérií či šarží.

Společnost DACHSER navíc nabízí vyskladňování na základě specifikací zákazníka (sériového čísla, čísla jednotky nákladu, šarže) nebo manuální vyskladnění.

V zájmu vytvoření celkově konzistentního řešení se při rozdílných požadavcích jednotlivých oborů využívá kombinací různých skladovacích systémů, například manuálně i automaticky obsluhovaných paletových, policových či konzolových regálů.

Koncentrace na to podstatné

Skladování v rámci kontraktní logistiky společnosti DACHSER šetří vaše peníze: Vyhnete se nepotřebným zásobám a složité manipulaci, která nespadá mezi vaše hlavní kompetence. My tak, na druhé straně straně, maximálně efektivně využijeme své skladovací kapacity prostřednictvím konsolidace zboží od několika zákazníků ve svých multiuživatelských skladech. Tím, že v rámci procesů dodavatelského řetězce řídíme i vaše skladování, máte možnost dosáhnout úspory času i nákladů a nacházet nové způsoby rozvoje svého podnikání.

Naše služby pak završují "vyhrazené sklady". Jedná se o přizpůsobená řešení skladování, specifická pro daná odvětví, pro zákazníky s vysokými objemy zboží.

Související články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/cz/cs/Warehousing_102.htm
zpět | nahoru | tisk
Pobočky DACHSER
Zde můžete nalézt správné kontaktní osoby a adresy našich dceřiných společností či partnerů.