Zprávy pro zákazníky, novinky a tiskové zprávy.

5.9.2013
"VŽDY ZÁLEŽÍ NA SPRÁVNÉM POMĚRU"

Burkhard Eling vede od 1. července finanční, právní a daňové oddělení společnosti DACHSER
Interview-Burkhard-Eling
Burkhard Eling

Burkhard Eling, 42-letý strojní inženýr, nahradil profesora Dr. Dietera Truxiuse, který zůstává ve vedení společnosti do konce roku a poté odchází do důchodu. Rozhovor s panem Elingem o jeho nástupu do vedení rodinné firmy.

Pane Elingu, 1. července jste nahradil prof. Dr. Dietera Truxiuse na pozici finančního ředitele skupiny DACHSER. Jak velká je to pro Vás výzva?

Burkhard Eling: Můj předchůdce odvedl skutečně výbornou práci. Na tuto pozici jsem se připravoval rok a díky jeho pomoci jsem se mohl velmi dobře seznámit s fungováním společnosti a se sítí DACHSER. Brzy jsme zjistili, že jsme naladěni na stejnou vlnu. Profesor Dr. Truxius měl dříve podobnou příležitost – pomoc zkušeného kolegy, který mu pomohl se seznámit se vším potřebným pro tuto pozici. A nyní udělal to samé pro mě a já jsem mu za to vděčný.

Co bylo Vaším úkolem během přípravného období?

V průběhu prvního půlroku jsem strávil několik týdnů na různých pobočkách a tak jsem se dozvěděl víc o fungování naší sítě. Získal jsem osobní zkušenosti ohledně přeprav přímo v kamionech a také jsem se seznámil s několika sklady. Bylo a je pro mě důležité pochopit každodenní realitu toho, jak DACHSER vydělává peníze. Velmi si vážím všech našich zaměstnanců, kteří se podílejí na tomto procesu. Dalších šest měsíců jsem poté strávil na centrále společnosti DACHSER v Kemptenu, kde jsem zcela "ponořil" do práce  finančního, právního a daňového oddělení.

Do společnosti DACHSER přinášíte rozsáhlé zkušenosti z mezinárodních korporací. Co je pro Vás jako managera na globalizaci nejzajímavější?

Globalizace je tady, ať se nám to líbí nebo ne. Trhy se stále přibližují, informace se šíří rychleji, vše je snadněji propojitelné. Pro mě osobně je nejpřijatelnější přístup „mysli globálně – jednej lokálně“. Jako globální logistická firma, musíme detailně poznat naše partnery a jejich způsob práce i na lokální úrovni. Proto je nutné poznat a pochopit kulturní zázemí, různé pracovní metody, odlišné vzdělávací systémy a firemní struktury. Největší přínos vidím v neustálém nacházení těch nejlepších řešení, které nás posouvají vpřed.

V čem jsou podle Vás specifika práce v rodinné firmě?

Velkou výhodou rodinné společnosti DACHSER je, že na rozdíl od mnoha společností kótovaných na burze, se může vyvíjet  více strategicky a může zdravě růst s důrazem na stabilní finanční strukturu. Kromě toho máme potřebnou  flexibilitu k tomu, aby se nám dařilo ve světovém měřítku. Pevné firemní struktury, které jsou řízeny krátkodobými cíli akcionářů, jsou spíše na škodu.

Posledních několik roků se vyznačuje turbulencemi na finančních trzích. Jak v tomto kontextu vnímáte podíl vlastního kapitálu ve výši 41 % na celkových aktivech společnosti DACHSER?

Dlouhodobě udržitelný rozvoj je možný pouze tehdy, je-li finanční struktura položena na pevných základech. stejně tak to vnímá i trh. Když DACHSER financoval své pyrenejské investice půjčkou od investorů krytou směnkou, vzbudilo to velký ohlas. DACHSER je vnímaný jako společnost, která se zodpovědně stará o své finance a díky svým investicím roste obezřetně, avšak velmi soustavně.

Stále častěji jsou logistické služby spojovány se stále složitějšími úkoly a nároky na komplexní služby . Co to znamená pro oblast controlingu?

Klíčem k úspěchu je struktura orientovaná na jednotlivé činnosti. Na jednu stranu musíme dodat našemu managementu pro jejich efektivní rozhodování data a čísla, která ukazují komplexnost našich služeb, zatímco na straně druhé musíme tato data „zhustit“ jen do několika klíčových ukazatelů, které jim pomáhají v řízení. Je samozřejmě důležité, aby oddělení controlingu společnosti DACHSER velmi dobře znalo specifika našeho podnikání. Pouze tehdy můžeme připravit analýzy a doporučení pro další kroky, které pomůžou managerům jednotlivých zemí a poboček.

Jaké jsou Vaše střednědobé a dlouhodobé strategické cíle?

Strategické investice jsou klíčové pro další organický rozvoj společnosti. Proto bych rád i nadále pokračoval v posilování našich controlingových systémů s ohledem na podporu tohoto procesu a prosazování dalších zájmů společnosti. To je také důvod, proč se detailně věnujeme efektivitě investovaného kapitálu. Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE - Return on Capital Employed)  je jedním z takových  klíčových ukazatelů. Transparentní zpracování tohoto ukazatele, jeho komunikace vedoucím jednotlivých poboček a vyhodnocení tohoto ukazatele jako důležitého nástroje rozhodovacího procesu, nám umožní ještě užší spolupráci a další expanzi společnosti DACHSER.

Jaké je Vaše osobní a pracovní moto na nové pozici ve společnosti DACHSER?

Nejvíc mě fascinuje, jak lidé z úplně rozdílných prostředí, Francouzi, Španělé, Češi, Britové, Číňani nebo Němci, úspěšně spolupracují v síti DACHSER: mnoho individuálního úsilí, specifických znalostí a zkušeností jsou spolu protkáno a tvoří stále se měnící proces, který je větší než součet jeho jednotlivých částí. Vždy záleží na správném poměru – to je moje osobní i pracovní moto, které beru jako výzvu, ale také jako zdroj potěšení, v mé každodenní práci.

Jaké je pro Vás ideální rozdělení času mezi pracovní a osobní život?

(usmívá se): 70-25-5! Pro skutečně důležité věci v mém životě mám tyto tři čísla – moje práce, moje rodina a sport. Moje rodina a moje tři děti jsou pro mě nesmírně důležité, čerpám od nich mnoho sil.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/cz/cs/quotIT180S-ALL-IN-THE-MIXquot_708.htm
zpět | nahoru | tisk