Ægte storhed kommer af samarbejde.

Executive Unit CDH - Chief Executive Officer Bernhard Simon

Bernhard Simon, der er født i 1960, har været ledelsens talsmand siden 1. januar 2005. Som barnebarn af selskabets grundlægger, Thomas Dachser, repræsenterer han tredje generation i spidsen for virksomheden som CEO.
Bernhard-Simon
Bernhard Simon

Direktionen leder selskabet og repræsenterer det udadtil. Den er ansvarlig for alle forretningsområder og alle dele af driften, og dens arbejde er baseret på en mangeårig tradition for konsensusledelse.

Som Chief Executive Officer (CEO) og formand for direktionen har Bernhard Simon et bredt ansvarsområde inden for kontrol og strategisk styring af hele selskabet. Han udarbejder og fremlægger direktionens opgaver. Bernhard Simon er ansvarlig for forholdet til og koordinering af sager med aktionærer, bestyrelse samt nationale organisationer og datterselskaber.

Han tegner DACHSERs ansigt både indad- og udadtil gennem den administrative enhed CDH. Den administrative enhed er ansvarlig for følgende områder, som løbende videreudvikles med udgangspunkt i principperne om konsensusledelse og virksomhedens sociale ansvar (CSR):

  • Corporate Development – strategiudvikling og PR
  • Corporate Human Resources – global bæredygtig udvikling af vores medarbejdere
  • Corporate Marketing – udnyttelse og markedsføring af nye produkter samt brand management
  • Corporate Solutions – udvikling og implementering af integrerede forsyningskædeløsninger baseret på samarbejde
  • Corporate Key Accounting – integreret administration af strategisk vigtige storkunder

Efter en uddannelse som speditør hos DACHSER studerede Bernhard Simon virksomhedsledelse på Friedrich Alexander-universitetet i Nürnberg. I 1996 gennemførte han (som en af de tre bedste på holdet) Harvards toplederprogram i USA. "Selv dengang var det mit mål at blive en del af ledelsen i familievirksomheden," indrømmer Bernhard Simon. Han engagerede sig også i udviklingspolitik, bl.a. hos nonprofitorganisationen "Terre des Hommes." I 1988 tog han til Brasilien for bl.a. at lede et udviklingsprojekt i flere måneder. DACHSERs humanitære og sociale engagement som en del af initiativet om bæredygtighed drager fordel af denne oplevelse, især med hensyn til effektiv ledelse af sociale projekter.

I de følgende år koncentrerede Bernhard Simon sig primært om udvikling og optimering af det europæiske netværk. Simon redesignede alle driftsprocesser og øgede dermed produktiviteten med 30% som en del af et banebrydende re-engineering projekt. Siden 2001 har Bernhard Simon været bestyrelsesformand for DACHSER Frankrig (tidligere Graveleau). Forhandlingerne om integration af virksomheden i DACHSER-gruppen samt den succesfulde indgåelse af kontrakten skete under hans ledelse. Derudover havde han et betydeligt ansvar i forbindelse med den succesfulde integration i DACHSERs virksomhedsstruktur. Udviklingen af en moderne ledelsesstruktur i samarbejde med bestyrelsen, aktionærerne og kollegerne i direktionen kan også tilskrives Bernhard Simon.

Priser:

September 2008: Deutsche Verkehrszeitung tildeler Bernhard Simon LEO-prisen (Logistik, Excellence, Optimering) i kategorien "årets virksomhedsleder."

November 2008: INTES Akademie für Familienunternehmen og magasinet Impulse vælger Bernhard Simon som "årets familievirksomhedsleder."

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/dk/da/Bernhard-Simon_32.htm
tilbage | top | print
DACHSER lokationer
Her finder du den rette kontaktperson eller adresse på vores partnere