Ægte storhed kommer af samarbejde.

Compliance

Som en familieejet virksomhed og globalt opererende logistikudbyder har DACHSER et ansvar over for samfundet og dets krav.
dachser-compliance
Gennemsigtige regler for virksomheden og vores medarbejdere.

Ud over virksomhedens moralske forpligtelser og værdier er løbende overvågning en ekstra grund til, at vi skal udføre alle forretninger og services på en etisk og juridisk upåklagelig måde. For at undgå eventuelle interessekonflikter overholder DACHSERs medarbejdere, uden undtagelse, gældende lovgivning på alle de markeder, vi betjener, samt vores interne forskrifter. De overholder også skikke, traditioner og sociale værdier i de forskellige lande.

Vores compliance-administration omfatter DACHSERs adfærdskodeks samt DACHSERs retningslinjer for adfærdspolitik, som indeholder direkte vejledning til over 29.098 medarbejdere på verdensplan.

Compliance-statement fra bestyrelsen i DACHSER Group SE & Co. KG (2019)

DACHSER's compliance-motto „Integrity in Logistics“ understreger, at vi tilstræber et tillidsfuldt samarbejde med alle vores forretningspartnere. Dermed står DACHSER samtidig for et fællesskab med partnere i logistikkæden.

I forbindelse med compliance er tillid en essentiel faktor. Et bæredygtigt samarbejde kan kun eksistere, hvis man kan være sikker på sin forretningspartners integritet. Dog er det ikke kun udadtil over for tredjeparter, men også inden for ens egen virksomhed, at en tillidskultur danner det afgørende grundlag for et vellykket fællesskab. I organisationen og navnlig i vores eget team satser vi på en uangribelig adfærd hos vores kolleger i relation til de interne compliance-målsætninger.

Vores Compliance Management System i DACHSER indebærer, at der anvendes kontrol i fornødent omfang for at sikre, at denne tillid forbliver intakt.

Men tillid må ikke være nogen envejs foreteelse. Hvis tillid føles som et ensidigt krav, kan vores forestilling om „Integrity in Logistics“ ikke nødvendigvis give succes. Kun hvis alle parter, der er med i processen, i lige høj grad har et tillidsfuldt samarbejde som udgangspunkt for den fælles stræben, vil vi også kunne opnå stabile succeser til gavn for vores virksomheder.

Et afgørende element i vores Compliance Management System er ubetinget overholdelse af reglerne i konkurrence- og kartellovgivningen. DACHSER er forpligtet på princippet om fri og fair konkurrence og respekterer markedskræfterne. Det er DACHSER's ufravigelige virksomhedspolitik at foretage alle forretninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende konkurrence- og kartellovgivning. Enhver form for aftaler, arrangementer eller tiltag koordineret med konkurrenter såvel som enhver konkurrencebegrænsende udveksling af data eller oplysninger er strengt forbudt og udgør hos DACHSER en forretningsmæssig opførsel, som ikke tolereres. Overtrædelser heraf medfører såvel konkurrence- og kartellovgivningsmæssige som arbejdsretlige konsekvenser.

Relaterede artikler

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/dk/da/Compliance_46.htm
tilbage | top | print
DACHSER lokationer
Her finder du den rette kontaktperson eller adresse på vores partnere

Smiley rapport

DACHSER sørger for, at håndtering af fødevarer på vores lagre og terminaler foregår i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens bestemmelser.

Smiley rapport Hvidovre Helseholmen

Smiley rapport Dybendalsvænget

Smiley rapport Kolding

Adfærdskodeks

Denne adfærdskodeks gælder over hele verden for alle medarbejdere og organisatoriske enheder hos Dachser. Den beskriver bindende principper for adfærd, som skal overholdes af alle. Dette vil bidrage til at sikre den langsigtede succes for vores virksomhed.

DACHSER Adfærdskodeks.pdf

DACHSER's adfærdskodeks for forretningspartnere

"DACHSER's adfærdskodeks for forretningspartnere", som kan læses her, er en orientering til alle virksomheder, der gerne vil have forretningsmæssig kontakt til DACHSER. Det gælder som forpligtende grundlag for samarbejdet med DACHSER.

DACHSER's adfærdskodeks for forretningspartnere