Ægte storhed kommer af samarbejde.

Compliance

Som en familieejet virksomhed og globalt opererende logistikudbyder har DACHSER et ansvar over for samfundet og dets krav.
dachser-compliance
Gennemsigtige regler for virksomheden og vores medarbejdere.

Ud over virksomhedens moralske forpligtelser og værdier er løbende overvågning en ekstra grund til, at vi skal udføre alle forretninger og services på en etisk og juridisk upåklagelig måde. For at undgå eventuelle interessekonflikter overholder DACHSERs medarbejdere, uden undtagelse, gældende lovgivning på alle de markeder, vi betjener, samt vores interne forskrifter. De overholder også skikke, traditioner og sociale værdier i de forskellige lande.

Vores compliance-administration omfatter DACHSERs adfærdskodeks samt DACHSERs retningslinjer for adfærdspolitik, som indeholder direkte vejledning til over 29.098 medarbejdere på verdensplan.

Compliance-statement fra bestyrelsen i DACHSER Group SE & Co. KG (2018)

Vores compliance-motto „Integrity in Logistics“ er også et udtryk for de krav, vi altid har stillet i vores virksomhed til et bæredygtigt samarbejde mellem Dachser og vores forretningspartnere.

Vi er af den overbevisning, at gode relationer mellem respektable købmænd især må være baseret på retlinethed hos begge parter. Vores compliance-motto er et udtryk for dette krav, som vi først og fremmest stiller til os selv. Samtidig har vi dog en tilsvarende forventning til vores forretningspartnere. Gensidig tillid til partnerens integritet er et grundlæggende udgangspunkt for en vellykket forretning.

I denne sammenhæng gør vi alt, hvad der er nødvendigt og fornuftigt for at sikre, at vores interne compliance-tiltag er effektive og gennemføres i alle DACHSER's nationale datterselskaber. Men et andet fokuspunkt for os vil fremover handle om at sammenknytte vores egne compliance-aktiviteter med vores forretningspartneres compliance-forskrifter på en fornuftig og effektiv måde, og her tager vi gerne initiativet.

Ud over den gensidige udveksling af retningslinjer og dokumenter, som skal godkendes og underskrives, bør der efter vores opfattelse tages direkte kontakt til den enkelte forretningspartner, for at man konkret kan drøfte de til enhver tid gældende kodificerede bestemmelser. Med en åben dialog har man absolut mulighed for – uden at skade eller begrænse sine egne compliance-bestræbelser – at opnå en gensidig forståelse for andre mål og formål, begrænse misforståelser og forhindre unødvendigt bureaukrati. Vi er overbevist om, at vores forretningspartnere også vil have forståelse for dette yderligere fokusområde.

Et afgørende element i vores Compliance Management System er ubetinget overholdelse af reglerne i konkurrence- og kartellovgivningen. DACHSER er forpligtet på princippet om fri og fair konkurrence og respekterer markedskræfterne. Det er DACHSER's ufravigelige virksomhedspolitik at foretage alle forretninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende konkurrence- og kartellovgivning. Enhver form for aftaler, arrangementer eller tiltag koordineret med konkurrenter såvel som enhver konkurrencebegrænsende udveksling af data eller oplysninger er strengt forbudt og udgør hos DACHSER en opførsel, som ikke tolereres. Overtrædelser heraf medfører såvel konkurrence- og kartellovgivningsmæssige som arbejdsretlige konsekvenser.

Relaterede artikler

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/dk/da/Compliance_46.htm
tilbage | top | print
DACHSER lokationer
Her finder du den rette kontaktperson eller adresse på vores partnere

Smiley rapport

DACHSER sørger for, at håndtering af fødevarer på vores lagre og terminaler foregår i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens bestemmelser.

Smiley rapport Hvidovre Helseholmen

Smiley rapport Dybendalsvænget

Smiley rapport Kolding

Adfærdskodeks

Denne adfærdskodeks gælder over hele verden for alle medarbejdere og organisatoriske enheder hos Dachser. Den beskriver bindende principper for adfærd, som skal overholdes af alle. Dette vil bidrage til at sikre den langsigtede succes for vores virksomhed.

DACHSER Adfærdskodeks.pdf