Ægte storhed kommer af samarbejde.

Fremsynethed viser sand storhed

Som globalt opererende logistikserviceudbyder har aktiv og intelligent miljøbeskyttelse højeste prioritet for os. Et betydeligt bidrag i denne henseende sker med et effektivt design af alle processer som del af vores indkøbs- og distributionslogistik.
dachser-environmental-sustainability
Vi sparer på energien, hvorfor vi beskytter miljøet når som helst.

På grundlag af særligt godt gennemtænkte, synkroniserede transportplaner samler vi varestrømmen og kan undgå unødige transporter. Vores ansvar for naturen og menneskeheden viser sig også tydeligt i talrige intelligente og innovative foranstaltninger: Vi vil give vores branche ny fremdrift med vores professorat for Sustainable Logistics & Supply Chain Management ved European Business School. Dér udfører vi intensiv forskning i bæredygtighed med fokus på logistik. Dette omfatter bl.a. forskning i, hvordan bæredygtighedsmål kan gøres målbare og derfor kontrollerbare, eller hvordan processer til implementering af logistikstrategier kan designes mere intelligent og derved med større succes.

Forbedret udnyttelse af køretøjer

"Tænk mere, kør mindre" – det er vores motto. Vi sørger for optimal udnyttelse af vores biler med regelmæssige transporttidsplaner og brug af dobbeltstock-lad. Adskillelse af køretøj og lasteplads ved hjælp af et veksellad tillader bedre udnyttelse af lastrummet og øger på samme tid transporteffektiviteten grundet kortere ventetider ved videre transport.

Intelligent IT i miljøets tjeneste

Takket være vores optimerede ruteplanlægning sikrer vi optimal udnyttelse af vores transportflåde og reducerer trafikken og dermed CO2-udledningen fra vores transporter. For at undgå unødvendige ruter og rejsetider har vi udviklet et antal IT-understøttede informationssystemer. Vi kan i øjeblikket foretage en detaljeret beregning af vores CO2-udledning og kan med vores data tage fornuftige skridt til at minimere den. Vi opfordrer til papirløs logistik, især med vores onlineprogram, eLogistics, som giver vores kunder omfattende information om deres forsendelse.

NV-online og intelligente scannere reducerer det interne papirforbrug til et minimum. 90 % af vores forsendelseskvitteringer er allerede digitaliseret via Penkeys og placeret i et online arkiv, hvor de kan hentes. Når vi ikke kan undgå at bruge papir, bruger vi miljøvenlige celluloseprodukter. F.eks. er vores virksomhedsbrochurer trykt på FSC-certificeret papir. Prisen Green IT Best Practice Award 2010 i kategorien "Energy Efficient Systems" bekræfter vores engagement. Vi var en af de første globale logistikserviceudbydere, der fik sikkerheden af vores verdensomspændende IT-netværk certificeret i henhold til ISO 27001, den internationalt anerkendte standard for informationssikkerhed

Aktiv minimering af udledninger

Med helt nye køretøjer holder DACHSER CO2-udledningen så langt nede som muligt fra begyndelsen. Det gør vi uafhængigt af offentlige incitamentsprogrammer eller gældende lovgivning.

Aktiv palleudveksling

Vores intelligent organiserede palleudveksling via et IT-understøttet kreditsystem bidrager også i høj grad til reduktionen af CO2-udledningen. Den "genanvendelige emballage" kan bruges tre til fem gange.

Brug af el-drevne gaffeltrucks

Vi bruger el-drevne gaffeltrucks for at reducere CO2-udledningen.

De højeste kvalitetsstandarder

Inden for forretningsområdet "DACHSER Food Logistics" sker reduktionen af CO2-udledningen allerede af økonomiske årsager. Her anvender vi kun køretøjer, der er egnede til frosne fødevarer, med en varmeisoleret struktur i henhold til DIN 8959 eller ATP-godkendelse. Vores temperaturfølere kontrolleres regelmæssigt og kalibreres i henhold til EN 13468. Med disse foranstaltninger sikrer vi en lukket kølekæde under hele transporten – og dermed overholdelse af hygiejnereglerne. Dette forhindrer praktisk taget, at varerne fordærves, og at transporten derfor må gøres om, med en øget CO2-udledning som resultat.

Udnyttelse i stedet for affald

Det er en stor del af vores miljøinitiativ at undgå emballagespild, derfor bruger vi kun genbrugelig eller genanvendelig transportemballage i vores filialer. Vi outsourcer også bortskaffelsen af ubrugeligt IT-udstyr til certificerede specialvirksomheder.

Vi sørger for sikkerhed

Vores lagre til farligt gods opfylder alle miljøstandarder samt de højeste sikkerhedsstandarder. For at minimere faren for mennesker og natur prioriterer vi omladninger af farlige stoffer eller stoffer, der er farlige for vand. Ved hver enkel transport sørger vi for den højeste kvalitet under lastning og sikring af lasten samt aktiv vejsikkerhed. Denne rettidige omhu gælder i øvrigt for alle vores transporter.

Yderligere foranstaltninger til beskyttelse af miljøet og klimaet

Vi optimerer energibalancen for vores kontorbygninger og logistikcentre. Alle DACHSERs filialer er allerede udstyret med lysstyringssystemer i gange og rum; bevægelsessensorer aktiverer toiletskyl og vandforbindelser. Sideløbende ledes alt regnvand og smeltevand ned til grundvandet. Vores vaskeanlæg til lastbilerne bruger regnvand og anvender vandgenindvindingssystemer.

I vores transithaller til fødevarelogistik forhindrer moderne indvendige læsseramper med sektionsopdelte døre, der flugter med jorden, samt oppustelige dørtætninger ukontrolleret kuldetab. Vi bruger fortrinsvis naturlige kølemidler i vores kølere og opfordrer til udskiftning af ozonnedbrydende kølemidler verden over.

Relaterede artikler

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/dk/da/Ecology_49.htm
tilbage | top | print
DACHSER lokationer
Her finder du den rette kontaktperson eller adresse på vores partnere

CO2-standarder

DIN-kommission for CO2-standarder (DIN EN 16258:2011)
DIN-kommissionen håndterer udviklingen af en europæisk standard for måling af drivhusgasudledninger og energiforbrug for transportservices. Sammenlignelig, transparent og standardiseret CO2-indberetning udvikles ved hjælp af denne standard.

Som medlem af den tyske arbejdsgruppe for CO2-standarden deltager vi aktivt i udviklingen af en europæisk standard for måling af energiforbrug og drivhusgasudledninger for transportservices. Ved at være med til at udarbejde standarden opnår vi vigtig knowhow om miljøvenlig ressourcestyring og anvender også vores store erfaring.

Partnere

European Business School
Med et professorrat ved Sustainable Logistics & Supply Chain Management på European Business School, investerer DACHSER i forskning i bæredygtighed med fokus på logistik.