Kundecases, nyheder og pressemeddelelser.

07/13/2016
Ny tilføjelse til SOLAS-regulativ

Den 1. juli 2016 træder det nye SOLAS-regulativ om vejning af pakkede containere i kraft.
asl-container-ship-sea-freight
Nyt SOLAS-regulativ om verificering af vægten på pakkede containere

Nogle gange forekommer der betydelige forskelle mellem en containers deklarerede vægt og dens faktiske vægt, og det er en stor sikkerhedsrisiko for skibet og besætningen. FN’s søfartsorganisation (IMO) har indgået en aftale om at etablere en verificeret bruttovægt (VGM) som en tilføjelse til SOLAS-konventionen (International Convention for the Safety of Life at Sea), og det nye regulativ træder i kraft 1. juli 2016.

Ansvaret for at fastsætte og dokumentere den verificerede bruttovægt (VGM) ligger hos leverandøren (afskiberen). Denne regel gælder fra den 1. juli 2016 for alle typer af containere (standard, åbne containere, tankcontainere, flatrack-containere osv.). Reglerne gælder også for containere, der ikke følger standardmålene, så længe den er pakket. SOLAS-regulativet omfatter ikke bulkgods.

Metoder til at verificere vægten af den pakkede container

Metode 1 – den pakkede container vejes på en egnet vægt
Når containeren er læsset og forseglet, kan afskiberen veje den pakkede container eller få den vejet hos en tredjepart. Det er ikke tilladt blot at estimere containerens bruttovægt, og vejningsudstyret skal opfylde gældende nationale krav til nøjagtighed.

Metode 2 – alle pakker og øvrigt gods vejes
Afskiberen (eller en tredjepart på vegne af afskiberen) kan få tilladelse til at benytte sig af metode 2, hvor man vejer alle pakker og øvrigt gods (herunder paller, pakkematerialer, anden emballage og materialer til lastsikring, der skal pakkes i containeren). Derefter lægges containerens egenvægt til vægtsummen af det øvrige gods. Denne metode kræver en særlig certificering.

Dokumentation for VGM:
DACHSER har udarbejdet en VGM-formular, så du nemt kan indgive dine VGM data.
Har du spørgsmål vedrørende dine forsendelser, er du altid velkommen til at kontakte din lokale DACHSER-kontaktperson. For yderligere information, se IMOs hjemmeside.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/dk/da/SOLAS-regulation-of-verification_1276.htm
tilbage | top | print