Kundecases, nyheder og pressemeddelelser.

04-09-2017
Værktøjskasse til storbydistribution

DACHSER undersøger nye former for distribution til brug i Europas største byer. Men der er allerede fundet en klar vinder: DACHSERs værktøjskasse til håndtering af den sidste kilometer i storbyens centrum.
City-Distribution-eLKW-Paris
I Paris samarbejder DACHSER med ORTEN om at analysere brugen af eldrevne lastbiler

Konstante trafikpropper, mangel på parkeringsmuligheder og trafikbegrænsende tiltag foruden problemer med udledning af drivhusgasser og partikelforurening – trafikken er årsag til ballade i mange bykerner, og det gælder i lige høj grad for person- og lastbiler. Byer som Paris og Stuttgart griber til betalingsringe og adgangsbegrænsninger i myldretiden, især for dieselkøretøjer.

Som en frontløber inden for transportløsninger må DACHSER gå sin egen vej på stykgodsmarkedet ved at opdage og implementere innovationer før konkurrenterne. Michael Schilling, COO Road Logistics hos DACHSER, slår tonen an: "Vores mål er at skabe innovative, bæredygtige forretningsmodeller, der sikrer, at vores kunders varer kan nå helt ind til centrum af storbyen. Virksomheder, der ønsker at være med til at udvikle morgendagens distributionssystemer til storbyer, skal have evnen til at kombinere gennemprøvede logistikløsninger med nytænkning."

Stefan Hohm, Corporate Director Corporate Solutions, Research & Development, uddyber: "Storbyernes og storbyområdernes vækst overalt i verden kombineret med ændret forbrugeradfærd og en øget miljøbevidsthed skaber nye udfordringer for logistikken. Miljøstandarder, trafikpropper og ændringer i kundernes forventninger stiller krav om nye løsninger." Et af hans ansvarsområder er projektet ”City Distribution”, som DACHSER håber at kunne bruge til at afdække banebrydende netværksinnovationer i sit strategiske program idea2net med.

Alle byer er forskellige

"Vi er nødt til at møde udfordringerne i forskellige byrum med løftet pande," påpeger Hella Abidi, som er konsulent i Research & Development hos DACHSER og leder af projekt Storbydistribution. Nogle af disse udfordringer er den stigende individualisering inden for produktion og handel, en række love og bestemmelser, den voksende godsmængde fordelt på mindre forsendelser samt flere og mere specifikke kundekrav. "Men ikke to storbyer byder på samme udfordringer."

For at opnå en effektiv og bæredygtig levering til byområder er DACHSER derfor i færd med at udvikle en værktøjskasse med proaktive løsninger, der kan indføres lokalt af hvert enkelt afdelingskontor, så snart der er gennemført en analyse af det pågældende storbyområdes topografi, demografi og regulatoriske struktur. "I fremtiden vil det kun være dem, der får styr på de specifikke krav, som vil kunne tilbyde fintunede logistikløsninger i storbyer og storbyområder," forudser Abidi.

Dialog, processer, teknologi

DACHSERs forskning har ikke kun fokus rettet mod multimodale forsyningskæder og proceskonfiguration, som bl.a. inddrager koncepter for aften- og natlevering, men også – og i særdeleshed – mod brugen af innovative kørselssystemer, der egner sig til brug midt i storbyer. Resultatet er, at pålidelige udregninger har været med til at mindske klimaaftrykket mærkbart.

"Intet vejer tungere end individualitet, når det handler om storbydistribution,” tilføjer Stefan Hohm. "Men på den anden side vil vi gerne undgå isolerede løsninger. Vores mål på mellemlangt og langt sigt er tværtimod at håndtere miljøzoner i Europa på en så systematisk måde som muligt og at indføre standardprocesser, der kan sørge for, at det sker.

Samtidig sætter både chauffører og kunder pris på de innovative køretøjer." Men der er én ting, man skal gøre sig klart, understreger Hohm: "Der er ikke noget, der hedder en gratis frokost, og det gælder også, når vi snakker bæredygtig storbydistribution."

I vores fotogalleri har vi samlet nogle af de koncepter, som DACHSER tester i forbindelse med projekt Storbydistribution.

1
City-Distribution-eLKW-Paris
City-Distribution-Libner-Paris
City-Distribution-Fuso-Munich
City-Distribution-elCarrito-Malaga
City-Distribution-DeliveryBike-Stuttgart
Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/dk/da/Toolbox-for-City-Distribution_1730.htm
tilbage | top | print