Præsenter dig selv.

Speditørelev i Hvidovre eller Kolding

Du kan blive speditør ved at gennemføre en kontoruddannelse med speciale i spedition. Uddannelsen løber over to år, hvor der skiftes mellem praktik hos DACHSER og skoleophold på en handelsskole.
practicums-insights-logistics
Du bliver speditør ved at gennemføre en kontoruddannelse med speciale i spedition.

DACHSER har via brancheforeningen, Danske Speditører, et tæt samarbejde med to udvalgte handelsskoler i forbindelse med uddannelsen af speditørelever. Samarbejdet indebærer, at DACHSERs speditørelever i Hvidovre læser på Roskilde Handelsskole, og speditøreleverne i Kolding læser på IBC i Kolding under de 10 ugers skoleophold.

Elevuddannelsen er en kontoruddannelse med speciale i spedition, som udbydes i det ordinære uddannelsessystem under Undervisningsministeriet og i tæt samarbejde med DACHSER og de to udvalgte handelsskoler.

Elevuddannelsen er tilrettelagt som en vekseluddannelse, hvor den praktiske uddannelse hos DACHSER, sammen med den mere teoretiske undervisning på skolerne sikrer, at eleven tilegner sig en speciel kompetence inden for speditionsområdet. Elevens uddannelsesaftale indgås mellem den lokale handelsskole og DACHSER. Den teoretiske del af uddannelsen strækker sig over i alt 10 skoleuger. De 10 skoleuger er jævnt fordelt over elevtiden.

Elevuddannelsen er tilrettelagt som en vekseluddannelse, hvor den praktiske uddannelse hos DACHSER, sammen med den mere teoretiske undervisning på skolerne sikrer, at eleven tilegner sig en speciel kompetence inden for speditionsområdet. Elevens uddannelsesaftale indgås mellem den lokale handelsskole og DACHSER.

Den teoretiske del af uddannelsen strækker sig over i alt 8-10 skoleuger. De 8-10 skoleuger er jævnt fordelt over elevtiden.

Strukturen i uddannelsen følger bekendtgørelsen for området og ser sådan ud:

 • Praktikuddannelse
 • 1. skoleperiode: introduktion til spedition (1 uge)
 • Praktikuddannelse
 • 2. skoleperiode: generel spedition (1 uge)
 • Praktikuddannelse
 • 3. skoleperiode: linjefag i vejtransport, lufttransport eller søtransport (2 uger)
 • Praktikuddannelse
 • 4. skoleperiode: valgfri specialefag, fx farligt gods, multimodale transporter, told eller transportjura (3-5 uger)
 • Praktikuddannelse
 • 5. skoleperiode: fagprøve (1 uge)
 • Praktikuddannelse

Hvis du vil være speditørelev hos DACHSER, forventer vi, at du har en af følgende uddannelser:

 • HG, EUX.
 • HHX + 5 ugers studenterforløb m. fagretning kontor (evt. online).
 • STX, HF eller HTX + 10 ugers studenterforløb m. fagretning kontor (evt. online).

Hvis du er over 25 år, skal du have en realkompetencevurdering fra en handelsskole for afklaring af uddannelsens forløb og varighed.

Du har desuden gode sprogkundskaber, flair for IT, er seriøs og er indstillet på en uddannelse, der kræver engagement og lyst til faglig udvikling.

Send din uopfordrede ansøgning her.

Se ledige stillinger her.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/dk/da/Trainee_270.htm
tilbage | top | print
DACHSER lokationer
Her finder du den rette kontaktperson eller adresse på vores partnere

Kontakt

contact-dachser
HR Assistant Gitte Peschardt
Helseholmen 11
2650 Hvidovre
gitte.peschardt@dachser.com

Video Ausbildung

Din uddannelse hos DACHSER.
Den rigtige uddannelse.
Med masser af sikkerhed.