Todellinen vahvuus syntyy vastavuoroisuudesta.

Executive Unit CDH - Chief Executive Officer Bernhard Simon

Bernhard Simon, syntynyt 1960, on ollut johdon puhemiehenä 1.1.2005 lähtien. Hän on yhtiön perustajan Thomas Dachserin tyttärenpoika ja edustaa jo kolmatta sukupolvea yhtiön ruorissa pääjohtajana.
Bernhard-Simon
Bernhard Simon

Johtoryhmän tehtävänä on johtaa yhtiötä ja edustaa sitä julkisesti. Se vastaa yrityksen kaikista liiketoiminta-alueista ja operatiivisesta toiminnasta perinteisellä yhteisymmärrykseen perustuvalla johtamistavalla.

Yrityksen pääjohtajana ja johtoryhmän puheenjohtajana Bernhard Simon toteuttaa kokonaisvaltaisesti tehtäviä liittyen valvontaan ja strategian toteuttamiseen koko yrityksessä. Hän muokkaa ja edustaa johtoryhmässä käsiteltäviä asioita. Bernhard Simon vastaa suhteista ja aihekohtaisesta koordinoinnista osakkeenomistajien, hallintoneuvoston sekä maaorganisaatioiden ja tytäryhtiöiden kanssa.

Johtamansa liiketoimintayksikkö CDH:n avulla hän muovaa DACHSERin kasvoja sekä sisäisesti että ulkoisesti. Tämä yksikkö vastaa seuraavista alueista ja edelleen kehittää niitä yhteisymmärrykseen perustuvan johtamistavan ja yrityksen sosiaalisen vastuun (CSR) periaatteiden mukaisesti:

  • Yrityksen liiketoiminnan strategian kehittäminen ja PR,
  • Yrityksen henkilöstöhallinto huomioiden kestävä kehitys maailmanlaajuisesti,
  • Yritysmarkkinoinnin hyödyntäminen uusien tuotteiden sijoittamisessa markkinoille sekä brändin hallinta,
  • Yhteistyössä valmisteltujen integroitujen toimitusketjuratkaisujen kehitys ja implementointi,
  • Strategisten avainasiakkuuksien integroitu hallinnoiminen.

DACHSERilla huolintapalveluiden asiantuntijaksi kouluttautunut Simon on opiskellut liikkeenjohtoa Nürnbergin Friedrich Alexander Universityssä. Vuosikurssinsa kolmen parhaan joukossa valmistunut Simon suoritti vuonna 1996 Harvardin yliopiston ylemmän liikkeenjohdon koulutusohjelman Yhdysvalloissa. "Jo silloin tavoitteenani oli toimia perheyrityksemme johdossa", Bernhard Simon kertoo. Hän on myös osallistunut kehitysaputyöhön esimerkiksi voittoa tavoittelemattomassa yhdistyksessä "Terre des Hommes." Vuonna 1988 hän muun muassa matkusti Brasiliaan johtamaan kuukausia kestävää kehitysapuhanketta. Erityisesti hänen kokemuksensa sosiaalisten projektien tehokkaasta johtamisesta on hyödyksi DACHSERin humanitaarisissa ja sosiaalisissa hankkeissa.

Seuraavina vuosina Bernhard Simon keskittyi ensisijaisesti Euroopan verkoston kehittämiseen ja optimointiin. Hän suunnitteli kaikki toiminnalliset prosessit uudelleen, mikä paransi tuottavuutta 30 % osana mullistavaa uudistushanketta. Simon on vuodesta 2001 lähtien toiminut DACHSER Francen (entinen Graveleau) hallintoneuvoston puheenjohtajana. Hän johti neuvotteluita yhtiön integroinnista DACHSER-konserniin ja kantoi huomattavan vastuun yhtiön sovittamisesta DACHSERin organisaatiorakenteeseen. Bernhard Simonin ansioksi voidaan lukea myös nykyaikaisen hallintorakenteen kehittäminen yhdessä johtokunnan, osakkaiden ja muun johdon kanssa.

Palkinnot

Syyskuu 2008: Deutsche Verkehrszeitung myönsi Bernhard Simonille LEO-palkinnon (logistiikka, laatu, optimointi) "Vuoden yrittäjä -kategoriassa."

Marraskuu 2008: INTES Akademie für Familienunternehmen ja Impulse Magazine valitsivat Bernhard Simonin vuoden perheyrittäjäksi.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/fi/fi/Bernhard-Simon_32.htm
DACHSERin toimipaikat
Täältä löydät tytäryhtiöidemme tai kumppaniemme yhteyshenkilöt ja osoitteet.