Todellinen vahvuus syntyy vastavuoroisuudesta.

Compliance

DACHSER on suuri perheyritys ja maailmanlaajuisesti toimiva logistiikkapalveluiden tarjoaja, joten sillä on tietyt standardit ja yhteiskuntavastuu.
dachser-compliance
Yhtiön ja sen työntekijöiden johtaminen avoimesti.

Compliance eli se, että yhtiö ja sen työntekijät noudattavat niin juridisia vaatimuksia kuin yhtiön sisäisiä käytäntöjäkin, on DACHSERille hyvin tärkeää. DACHSER on suuri perheyritys ja maailmanlaajuisesti toimiva logistiikkapalveluiden tarjoaja, joten sillä on tietyt standardit ja yhteiskuntavastuu.

DACHSERin tulee noudattaa liiketoiminnassaan ja palveluissaan eettisiä ja juridisesti moitteettomia toimintatapoja sekä omien sitoumustensa ja arvojensa että jatkuvan valvonnan vuoksi. Eturistiriitojen välttämiseksi DACHSERin kaikkien työntekijöiden tulee poikkeuksetta noudattaa yhtiön toiminta-alueiden lakeja sekä yhtiön sisäisiä määräyksiä. Noudatamme myös eri maiden tapoja, perinteitä ja yhteiskunnallisia arvoja. DACHSERin compliance-ohjelma sisältää hyvän liiketavan periaatteet sekä toimintaohjeet yhtiön yli 29 098:lle eri maissa työskentelevälle työntekijälle.

DACHSER Group SE & Co. KG -logistiikkayhtymän hallituksen sitoutumislupaus (2018)

Yhtiömme tunnuslause »tinkimättömän luotettavaa logistiikkapalvelua« kuvaa sitä kautta aikojen noudattamaamme periaatetta, että toimintamme kivijalka on kestävä yhteistyö liikekumppaniemme kanssa.

Olemme vakuuttuneita siitä, että tuloksellisten ja kunniallisten liikesuhteiden tulee perustua ennen kaikkea osapuolten vilpittömyyteen. Tinkimätön sitoutumisemme säännösten ja määräysten mukaiseen toimintaan tukee tätä periaatetta, jonka noudattamista edellytämme ensisijaisesti itseltämme mutta jota odotamme myös liikekumppaniemme toteuttavan toiminnassaan. Molemminpuolinen luottamus kumppanin vilpittömyyteen on tuloksellisen liiketoiminnan perusedellytys.

Näistä lähtökohdista olemme valmiit ryhtymään kaikkiin tarvittaviin ja mielekkäisiin toimiin varmistaaksemme sen, että antamamme lupaus säännösten ja määräysten tinkimättömästä noudattamisesta toteutuu ja toimii tuloksellisesti DACHSER-yhtymän kaikissa yksiköissä eri puolilla maailmaa. Toinen keskeinen tavoitteemme on toimia niin, että sitoutumislupauksemme on tulevaisuudessa mielekkäällä ja tuloksellisella tavalla kytköksissä liikekumppaniemme vastaaviin periaatteisiin. Tähän pääsemiseksi olemme myös mielellämme valmiit toimimaan aloitteentekijänä.

Liikekumppanuus ei mielestämme tarkoita vain asiakirjojen ja toimintaohjeiden vaihtoa, hyväksymistä ja vahvistamista allekirjoituksin, vaan siinä on myös pyrittävä suoraan kontaktiin kumppanin kanssa, jotta kulloinkin noudatettavista säännöksistä syntyy todellista keskustelua. Avoin vuoropuhelu auttaa ymmärtämään vastakkaisia mielipiteitä, välttämään väärinkäsityksiä ja vähentämään byrokratiaa ilman, että kumpikaan osapuoli kokee jääneensä tappiolle tai joutuneensa tinkimään niistä periaatteista, joihin on sitoutunut. Olemme varmoja, että myös kumppaneillamme riittää ymmärrystä tälle näkemykselle.

Olennainen osa sitoutumislupaustamme on kilpailu- ja kartellilainsäädännön määräysten ehdoton noudattaminen. DACHSER-yhtymä toimii vapaan ja reilun kilpailun periaatteiden mukaan ja markkinavoimia kunnioittaen. DACHSER-yhtymän tinkimättömänä ohjenuorana on, että kaikki liiketoimet toteutetaan kulloinkin voimassa olevien kilpailu- ja kartellilakien mukaan. Kaikenlaiset kilpailua rajoittavat sopimukset ja toimet ovat ehdottomasti kiellettyjä ja DACHSER-yhtymän periaatteiden vastaisia. Sama koskee sellaista tietojen vaihtoa, jonka tarkoituksena on rajoittaa kilpailua. Tämän säännön rikkomisesta on seurauksena kilpailu-, kartelli- tai työlainsäädännön mukainen rangaistus.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/fi/fi/Compliance_46.htm
DACHSERin toimipaikat
Täältä löydät tytäryhtiöidemme tai kumppaniemme yhteyshenkilöt ja osoitteet.

DACHSERin liiketapaperiaatteet

Nämä liiketapaperiaatteet koskevat Dachserin kaikkia työntekijöitä ja organisaatioyksiköitä. Ne ovat sitovia periaatteita, joita jokaisen on pidettävä yllä. Tämä auttaa varmistamaan yhtiömme pitkän aikavälin menestyksen. Liiketapaperiaatteiden laiminlyöntejä ei hyväksytä, ja laiminlyönneistä seuraa kurinpitotoimia.

DACHSERin liiketapaperiaatteet.pdf