Todellinen vahvuus syntyy vastavuoroisuudesta.

Compliance

DACHSER on suuri perheyritys ja maailmanlaajuisesti toimiva logistiikkapalveluiden tarjoaja, joten sillä on tietyt standardit ja yhteiskuntavastuu.
dachser-compliance
Yhtiön ja sen työntekijöiden johtaminen avoimesti.

Compliance eli se, että yhtiö ja sen työntekijät noudattavat niin juridisia vaatimuksia kuin yhtiön sisäisiä käytäntöjäkin, on DACHSERille hyvin tärkeää. DACHSER on suuri perheyritys ja maailmanlaajuisesti toimiva logistiikkapalveluiden tarjoaja, joten sillä on tietyt standardit ja yhteiskuntavastuu.

DACHSERin tulee noudattaa liiketoiminnassaan ja palveluissaan eettisiä ja juridisesti moitteettomia toimintatapoja sekä omien sitoumustensa ja arvojensa että jatkuvan valvonnan vuoksi. Eturistiriitojen välttämiseksi DACHSERin kaikkien työntekijöiden tulee poikkeuksetta noudattaa yhtiön toiminta-alueiden lakeja sekä yhtiön sisäisiä määräyksiä. Noudatamme myös eri maiden tapoja, perinteitä ja yhteiskunnallisia arvoja. DACHSERin compliance-ohjelma sisältää hyvän liiketavan periaatteet sekä toimintaohjeet yhtiön yli 29 098:lle eri maissa työskentelevälle työntekijälle.

DACHSER Grop SE & CO. KG:n johtokunnan sisäisen valvonnan vakuutus (Compliance statement) (2019)

Dachserin komplianssimotto „huolinnan rehellisyys“ (Integrity in Logistics) korostaa tavoitettamme tehdä luottamuksellista yhteistyötä kaikkien kumppaniemme kanssa. Samalla se osoittaa, miten Dachser arvostaa vuorovaikutuksellista kumppanuutta huolinnan kuljetusketjussa.

Luottamus on olennainen elementti Complience-käsitteen yhteydessä. Pysyväisluon-toinen yhteistyö voi toimia vain kun voi olla varma liikekumppanin luotettavuudesta. Mutta luotettavuuskultuuri ei koske vain kolmansia osapuolia, vaan se on myös oman yrityksen sisällä ratkaiseva perusta menestyksekkäälle yhteistoiminnalle. Me panos-tamme organisaatiossamme ja etenkin omassa tiimissämme kollegoiden luotettavaan käytökseen kuten yrityksemme sisäiset komplianssiohjeet sen määrittävät.

Dachser Compliance management -järjestelmä varmistaa, että tämän luottamus-periaatteen toteutuminen varmistetaan riittävällä kontrollilla.

Mutta luottamus ei voi olla yksisuuntainen tie. Jos luottamus koetaan yksipuoliseksi vaatimukseksi, oma näkemyksemme siitä mitä huolinnan rehellisyys on, ei voi toteutua. Vain jos kaikkien prosessiin osallistuvien osapuolten lähtökohtana on yhtäläisessä määrässä ottaa luottamuksellinen yhteistyö yhteisten tavoitteiden pohjaksi, saavutamme yritystemme hyväksi arvonsa pitävää menestystä.

Compliance Management -järjestelmän peruspilareihin kuuluu kilpailu- ja kartellilain-säädännön määräysten ehdoton kunnioittaminen. DACHSER on sitoutunut vapaan ja reilun kilpailun periaatteeseen ja kunnioittaa markkinavoimia. DACHSERIN tinkimätön yrityspolitiikka on hoitaa kaikkia liiketoimintoja noudattaen kulloisiakin kilpailu- ja kartellilakeja. Kaikkinaiset kilpailua koskevat sopimukset mutta myös kilpailua vääristävä tietojen tai informaatioiden vaihto on ehdottomasti kiellettyä ja muodostaa DACHSERIlle sellaisen liiketoimintatavan, jota ei voi suvaita. Väärinkäytökset johtavat oikeudellisiin seurauksiin kilpailu- ja kartellilainsäädännön sekä työoikeuden suhteen.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/fi/fi/Compliance_46.htm
DACHSERin toimipaikat
Täältä löydät tytäryhtiöidemme tai kumppaniemme yhteyshenkilöt ja osoitteet.

DACHSERin liiketapaperiaatteet

Nämä liiketapaperiaatteet koskevat Dachserin kaikkia työntekijöitä ja organisaatioyksiköitä. Ne ovat sitovia periaatteita, joita jokaisen on pidettävä yllä. Tämä auttaa varmistamaan yhtiömme pitkän aikavälin menestyksen. Liiketapaperiaatteiden laiminlyöntejä ei hyväksytä, ja laiminlyönneistä seuraa kurinpitotoimia.

DACHSERin liiketapaperiaatteet.pdf

DACHSERin käytännesäännöt liikekumppaneille

Tässä luettavissa olevat „DACHSERin käytännesäännöt liikekumppaneille“ ovat ohjeisto kaikille yrityksille, jotka haluavat liiketoiminallista yhteyttä DACHSERin kanssa. Ne muodostavat sitovan perustan yhteistyölle DACHSERin kanssa.

DACHSERin käytännesäännöt liikekumppaneille