Todellinen vahvuus syntyy vastavuoroisuudesta.

Hyvä hallinnointitapa

Täysin perheomisteisena yhtiönä DACHSER on sitoutunut avoimeen ja hyvään hallinnointitapaan.
dachser-corporate-governance
Viestintä- ja tiedotusvelvollisuudesta määrätään selkeillä ohjeilla.

Kummallakin kahdesta omistajaperheestä on yhtiöstä 50 %:n osuus, ja yhtiön valvontatoiminnoista vastaa johtokunta. Johtokuntaan kuuluu useita ulkopuolisia asiantuntijoita sekä yksi edustaja kummastakin omistajaperheestä. Puheenjohtajana toimii Tri Jürgen Schneider. Vuonna 2007 hyväksytyssä yhtiöjärjestyksessä määrätään muun muassa, että yhtiön johtoon täytyy kuulua useita perheen ulkopuolisia jäseniä. Viestintä- ja tiedotusvelvollisuudesta määrätään selkeillä ohjeilla. Kaikkien sidosryhmien edun nimissä DACHSER toimii maailmanlaajuisesti luotettavana liikekumppanina hyvää hallintotapaa noudattaen.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/fi/fi/Corporate-Governance_47.htm
DACHSERin toimipaikat
Täältä löydät tytäryhtiöidemme tai kumppaniemme yhteyshenkilöt ja osoitteet.