Uutiset, lehdistötiedotteet ja asiakastiedotteet.

2/16/2015
DACHSER muuttaa yritysmuotonsa SE:ksi

DACHSER, yksi Euroopan johtavista logistiikkapalvelujen tarjoajista, on muuttanut oikeudellisen yritysmuotonsa Societas Europaeaksi (SE) ja avaa näin tietä tulevaisuuteen. Perheyritys ei suunnittele listautumisantia.
Warehouse
DACHSER muuttaa yritysmuotonsa SE:ksi

DACHSER on nyt eurooppayhtiö (SE). DACHSER GmbH & Co. KG on siirtänyt pääliiketoimintonsa eli maantiekuljetukset (Road Logistics, joka käsittää European Logistics ja Food Logistics -toiminnot) sekä lento- ja meritoiminnot (Air & Sea Logistics) täysin omistamalleen tytäryhtiölle DACHSER SE:lle. DACHSER GmbH & Co. KG itse tulee toimimaan holdingyhtiönä nimeltä DACHSER Group SE & Co. KG.

Yritysmuoto SE mahdollistaa modernin omistusrakenteen ja tarjoaa siten perheyhtiölle ihanteelliset puitteet yhdistää samaan yritysrakenteeseen tytäryhtiöt Saksassa ja ulkomailla. Tulevaisuudessa DACHSERin nimi Saksan markkinoilla on DACHSER SE, mutta Saksan ulkopuolella olevien eri maaorganisaatioiden nimet säilyvät ennallaan.

Yhtiömuodon muutoksesta huolimatta yrityksen omistuspohja ei muutu. Listautumisantia ei järjestetä eikä yritykseen tule ulkopuolisia investoijia. DACHSERin pääjohtaja Bernhard Simon sanoi: "Olemme muuttaneet yhtiömuodon vastaamaan globaalia kasvustrategiaamme ja olemme siten avanneet tietä tulevaisuuteen. DACHSER on menestynyt perheyritys ja pysyy sellaisena myös tulevaisuudessa."

Nykyinen hallintoneuvosto jatkaa myös DACHSER SE:n valvontaelimenä.

Organisaatio- ja hallintorakenne: Asiakasläheisyys ja hajautettu päätöksentekoprosessi

DACHSER Group SE & Co. KG:n johtokunta ja sille raportoivat tahot muodostavat yhtiötä globaalitasolla valvovan keskushallinnon. Johtokuntaan kuuluvat Bernhard Simon (CEO), Michael Schilling (COO Road Logistics), joka toimii myös johtokunnan varapuheenjohtajana, Thomas Reuter (COO Air & Sea Logistics) ja Burkhard Eling (CFO).

DACHSER SE:n hallituksen valvonnassa toimii kahdeksan toimitusjohtajien luotsaamaa jaostoa. Lukuunottamatta Alfred Millerin johtamaa DACHSER Food Logistics -jaostoa, nämä yksiköt on jaettu alueisiin: Saksa, Pohjois- ja Keski-Eurooppa, Ranska & Maghreb sekä Iberia maantielogistiikan liiketoiminnassa, ja EMEA, Amerikka sekä Aasian ja Tyynenmeren alue lento- ja merilogistiikassa. "Nämä kahdeksan jaostoa vahvistavat hajautettua liiketoimintastrategiaa antaen meille mahdollisuuden olla vieläkin nopeampia ja joustavampia päätöksenteossa. Ja jälleen kerran tämä tuo meidät lähemmäksi asiakkaitamme", sanoo Simon.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/fi/fi/DACHSER-changes-legal-form-to-SE_1008.htm