Uutiset, lehdistötiedotteet ja asiakastiedotteet.

4/14/2015
DACHSER kasvaa globaalien toimitusketjujen myötä

Tilikaudella 2014 DACHSER kasvattaa liikevaihtoa 5,2 %. Konsernitasolla Business Fieldit* Road Logistics ja Air & Sea Logistics kasvoivat 5,0 % ja 8,0 %. "Vilkasta kevättä seurasi poikkeuksellisen menestyksellinen syksy", DACHSER CEO Bernhard Simon kiteyttää vuoden tapahtumia. "Erityisesti suuntaus ulkoistaa kansainvälisesti monimutkaisia logistiikan tehtäviä on edesauttanut orgaanista kasvua."
Geschäftszahlen
DACHSER kasvaa globaalien toimitusketjujen myötä

Simon katsoo monikansallisille asiakkaille suunnattujen integroitujen toimitusketjuratkaisujen olevan yksi tärkeimmistä kasvun lähteistä lähivuosina: "Tehokkaan Euroopan kappaletavaraverkostomme, Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa toimivien räätälöityjen sopimuslogistiikkaratkaisujen sekä oman lento- ja merirahtiverkostomme avulla voimme luoda täydellisiä toimitusketjuja." Simonin mukaan kasvu verkostoja laajentamalla on tehty lukuunottamatta parannuksia siellä täällä. DACHSER voi nyt hyödyntää sen toisiinsa linkitettyjä logistiikkapalveluja saavuttaakseen erityisesti kestävää kasvua.

Liiketoiminnan kehitys

Perinteisesti vahvan EL Germany Business Unitin* lisäksi Road Logisticsiin sisältyvän DACHSER European Logistics (EL) Business Linen* Euroopan tytäryhtiöiden johdonmukainen viennin strategia on kannattanut. Esimerkiksi Business Unitit EL North Central Europe, EL France & Maghreb sekä EL Iberia tukivat merkittävästi 5,3 %:n kasvua. Lähetysten lukumäärä kasvoi 5,5 %; volyymi kasvoi 6,3 %.

Toinen Road Logisticsiin kuuluva Business Line DACHSER Food Logistics (liikevaihdon kasvu 3,7 %) hyötyi sellaisista tekijöistä kuten vahvasta kapasiteetin käytöstä kulutustavaroiden sopimuslogistiikassa. Lisäksi kasvavalla kysynnällä rajat ylittävistä elintarvikelähetyksistä Euroopan verkostossa oli positiivinen vaikutus.

Lisäksi myös Business Field Air & Sea Logistics jatkoi globaalia kasvua vuonna 2014. Merikuljetusten positiivinen suuntaus oli ratkaiseva tekijä onnistuneelle tilikaudelle.

Tulosyhteenveto:

corporate-figures-2014_EN

Huomio ketteryydessä ja prosessissa

DACHSER aloitti vuoden 2015 muuttamalla oikeudellisen yritysmuotonsa SE:ksi (Societas Europaea). "Tekemällä tämän olemme luoneet maksimaalisen oikeusturvan tulevaisuuden kasvulle kansainvälisenä yrityksenä ja samalla turvaamme itsenäisyytemme 100 % perheyrityksenä", kertoo Simon. Prosessin aikana luotu uusi hallintorakenne koostuu kahdeksasta operatiivisesta Business Unitista, joita valvoo globaalisti aktiivinen Executive Board. Tämä vahvistaa hajautettua liiketoimintastrategiaa, joka antaa yritykselle mahdollisuuden tehdä päätöksiä joustavasti ja nopeasti. "Tällä tavalla", jatkaa Simon, "voimme varmistaa läheisen kontaktimme asiakkaisiin ja kirjoittaa seuraavan luvun menestystarinassamme."

* Tietoa termeistä liiketoiminta-alue, liiketoimintalinja ja liiketoimintayksikkö:

Vaihtaessaan oikeudellisen yritysmuotonsa Societas Europaeaksi (SE) DACHSER on uudistanut hallintorakenteensa muuttaen liiketoimintaansa kuvaavia termejä. Yhtiö tarjoaa kuljetuslogistiikkaa, varastointia, ja räätälöityjä palveluja kahdella Business Fieldillä: DACHSER Air & Sea Logistics ja DACHSER Road Logistics. Road Logistics on edelleen jaettu kahteen Business Lineen: DACHSER European Logistics (teollisuustuotteet) ja DACHSER Food Logistics (elintarvikkeet). Näiden avulla DACHSER korostaa kolmea pilaria, joihin yhtiön liiketoimintamalli perustuu.
Organisaatiotasolla DACHSER on luonut kahdeksan operatiivista Business Unitia: DACHSER Food Logisticsin lisäksi on alueelliset yksiköt European Logistics (EL) Germany, EL North Central Europe, EL France & Maghreb, EL Iberia sekä Air & Sea Logistics (ASL) EMEA, ASL Americas ja ASL Asia Pacific.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/fi/fi/DACHSER-grows-with-global-supply-chains_1015.htm