Uutiset, lehdistötiedotteet ja asiakastiedotteet.

4/20/2016
DACHSER säilyttää kurssinsa

Kempten, München. 20.4.2016. DACHSER raportoi vahvasta, orgaanisesta kasvusta tilikaudella 2015. Konsernin liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia 5,64 miljardiin euroon. Lähetysmäärä nousi 4,0 prosenttia 78,1 miljoonaan lähetykseen, lähetysten kokonaispaino kasvoi 5,2 prosenttia 37,3 miljoonaan tonniin. Eniten hyvään tulokseen myötävaikuttivat elintarvike- ja teollisuustuotteiden maantiekuljetukset Euroopassa.
air-sea-road
DACHSER - Saumatonta logistiikkaa

“Korjaamme satoa pitkän aikavälin investointipolitiikasta ja kasvustrategioista, joita toteutamme jatkuvasti koko konsernissa”, selittää DACHSERin pääjohtaja Bernhard Simon. ”Euroopan vienti pysyy kasvumoottorinamme, kuten myös ratkaisut, jotka yhdistävät älykkäästi maantie-, lento- ja merikuljetukset. Eniten asiakkaamme arvostavat kuitenkin sitä, että kohdistamme jatkuvasti huomiomme laatuun.

Liiketoiminnan tarkemmat kehityssuunnat

Maantiekuljetuksissa, jotka muodostavat 72 % DACHSERin liikevaihdosta, DACHSER European Logistics (EL) hyötyi edelleen viennistä kasvumoottorina. Vuonna 2015 DACHSER tuotti liikevaihtoa 3,433 miljardia euroa (+5,5 %) teollisuustuotteiden kuljettamisesta ja varastoinnista. Lähetysmäärä ja kokonaispaino nousivat 3,8 % ja 4,2 %. ”Kiitos äärimmäisen asiantuntevan ja joustavan toimintamme markkinoilla, mikä oli vaikeaa Euroopassa tänä vuonna, kykenimme kasvamaan kaikissa alueellisissa maantieliiketoimintayksiköissämme”, sanoo Bernhard Simon.


Vahvan vientivetoisen toiminnan lisäksi Saksassa ja Ranskassa saavutimme kaksinumeroista kasvua myös EL North Central Europe ja EL Iberia –liiketoimintayksiköissä. ”Azkarin uudelleensuuntaaminen Euroopan toimintaan on ollut menestyksellistä”, sanoo Bernhard Simon. ”Kykenimme saavuttamaan merkittävien asiakkaiden luottamuksen ja investoimme uusiin markkinoihin. Viime vuonna päivitimme 48 toimipistettä Pyreneiden niemimaalla vaarallisten aineiden kuljettajiksi, ja siten pääsimme sisään Espanjan kemikaaliteollisuuteen, joka on sekä vahva että vientiin suuntautunut.”


Kasvujohtajaksi nousi DACHSER Food Logistics, joka lisäsi liikevaihtoaan 8,1 prosenttia 741 miljoonaan euroon. Kansallisella tasolla elintarvikelogistiikan onnistumiseen vaikutti eniten vahva suoriutuminen kulutustavaroissa Saksassa. Kuitenkin myös ulkomaan elintarvikekuljetukset kehittyivät European Food Networkin alla. 13 partneria, kahdeksan yhteistyökumppania sekä säännöllinen linjaliikenne 29 maahan muodostavat Euroopan kattavimman elintarvikeverkoston. ”Edistämme yrityksen menestystä investoimalla verkostoon. Erlenseehen, lähelle Frankurtia avattu uusi toimipisteemme palvelee myös Euroopan elintarvikekuljetusten keskustoimipaikkana,” kertoo Bernhard Simon.


DACHSER Air & Sea Logistics tuotti kasvua 8,0 %, ja osuus vuoden 2015 liikevaihdosta on 1,599 miljardia euroa.

“Olemme jo edustettuina maailman tärkeimmissä taloudellisissa keskuksissa joko suoraan tai yhteistyökumppanien kautta, joten viime vuonna emme merkittävästi laajentaneet maantieteellistä verkostoamme”, selittää Bernhard Simon. ”Sen sijaan keskityimme standardisoimaan prosessejamme, integroimaan IT-järjestelmiämme sekä lähentämään yhteyksiä Euroopan maantieverkostoon. Haluamme tarjota asiakkaillemme globaaleja logistisia ratkaisuja yhdestä lähteestä, mitä kutsumme DACHSER Interlockingiksi.”

Simon ilmoitti suuremmista investoinneista kuluvana vuonna: “Kun viime vuonna investoimme 81 miljoonaa euroa, vuonna 2016 tulemme investoimaan noin 125 miljoonaa euroa. Osa tästä menee informaatioteknologiaan ja teknisiin laitteisiin. Mutta kuten aiempinakin vuosina, leijonanosa tullaan ohjaamaan European Road Logistics -verkostoon, jossa tulemme joko rakentamaan uusia tai laajentamaan nykyisiä toimipisteitä Itävallassa, Ranskassa, Saksassa ja Puolassa.”

corporate-figures-2015_EN
Tulosyhteenveto
Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/fi/fi/DACHSER-remains-on-course_1189.htm