Uutiset, lehdistötiedotteet ja asiakastiedotteet.

4/17/2018
DACHSERin kasvu myötätuulessa

Ensimmäistä kertaa logistiikkayritys saavuttaa yli 6 miljardin euron liikevaihdon. Kasvua siivittää voimakas vienti Euroopassa ja elpynyt maailmankauppa
Road-trail-wind
DACHSERin kasvu myötätuulessa

DACHSER saavutti vuonna 2017 ensimmäistä kertaa yli 6 miljardin euron liikevaihdon. Globaali logistiikkayritys kasvatti konsernin liikevaihtoa 7,2 prosenttia 6,12 miljardiin euroon. DACHSER teki myös muita ennätyksiä käsittelemällä yhteensä 81,7 miljoonaa lähetystä (+ 2,1 %), joiden paino oli 39,8 miljoonaa tonnia (+ 4,3 %). Maailmanlaajuisesti DACHSER loi 1 648 uutta työpaikkaa vuonna 2017.


"Harjoitimme järjestelmällisesti menestyksekästä vientistrategiaa Euroopan maantieliikenteessä ja ylimääräistä myötätuulta saimme elpyvästä maailmankaupasta", sanoo Bernhard Simon, CEO DACHSER SE. "Erityisesti lento- ja merirahdin hintojen nousu auttoi saavuttamaan merkittävää liikevaihdon kasvua."

Liiketoiminnan kehitys

Vuonna 2017 DACHSERin Road Logistics -liiketoiminta-alue, joka koostuu teollisuustuotteiden (European Logistics) ja elintarvikkeiden (Food Logistics) kuljetuksesta ja varastoinnista, saavutti 4,44 miljardin euron (+ 3,1 %) liikevaihdon. Toimitukset ja tonnimäärät kasvoivat 2,1 ja 3,6 prosenttia. European Logistics (EL) liiketoimintalinjan vakiintunut keskittyminen Euroopan vientiin EL-verkostossa tarjosi jälleen voimakasta kasvua. Tämä pätee erityisesti EL North Central Europe -yksikköön, joka raportoi 7,4 prosentin kasvua, mutta myös EL France & Maghrebiin ja EL Iberiaan sekä niiden sopimuslogistiikkatoiminnan dynaamiseen kasvuun. "Saksa on toimintamme selkäranka, mutta Ranska on matkalla toiseksi tiennäyttäjäksi ulkomaan maantiekuljetusliiketoiminnassa. Olemme järjestelmällisesti kehittäneet tätä strategista logistiikka-akselia viime vuosina, Simon kertoo.

Food Logistics -liiketoimintalinjan kasvu oli jälleen keskimääräistä korkeampi. Tästä saamme kiittää pääasiassa Saksan toimintoja ja useita uusia ulkomaankuljetusasiakkaita. "Viiden vuoden kuluttua European Food Networkin syntymästä voimme nyt arvioida, että päätös luoda vahva kumppaniverkosto oman järjestelmähallinnan alle oli oikea", Simon sanoo.

Air & Sea Logistics (ASL) -liiketoiminta-alueella voimakkaasti elpynyt bisnes yhdistettynä rahtihintojen nousuun, erityisesti lentorahdissa, kasvattivat liikevaihtoa 15,7 prosenttia 1,79 miljardiin euroon. Kaikki kolme alueellista ASL-liiketoimintayksikköä saavuttivat kaksinumeroisen liikevaihdon kasvun Aasian liiketoiminnan saavuttaessa suurimman, yli 20 prosentin kasvun. Liiketoiminta-alueen kokonaisliikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia, kun taas TEU-määrä ja tonnimäärä kasvoivat 8,5 ja 23,3 prosenttia.

"Lento- ja merikuljetukset ovat epävakaata liiketoimintaa, ja liikevaihto liikkuu ääripäiden välissä", Simon sanoo. "Olemme kuitenkin keskittyneet varmistamaan kestävästi kannattavan kasvun. Joten sovitamme yhä vahvemmin kahta liiketoiminta-aluettamme yhteen, ja jatkamme järjestelmäintegraatiota."

Tulevaisuuteen katsova sijoitus verkostoon ja henkilöstöön

Huolimatta läpi Q1 2018:n jatkuneesta myötätuulesta Simon tunnistaa kapasiteetin pullonkaulat ja kasvavan kuljettajapulan tärkeimpinä tekijöinä, jotka voivat mahdollisesti rajoittaa tulevaa kasvua. "Tästä syystä sitoutumisemme koulutukseen on etusijalla." Vuonna 2017 ensimmäiset 22 ammattikuljettajaa selvittivät DACHSER Service und Ausbildungs GmbH:n koulutuksen Saksassa. Lisäksi 106 kuljettajaa aloitti koulutuksensa 35 saksalaisessa toimipisteessä. "Haluamme lisätä harjoittelijoiden määrä vuosittain ja vakiinnuttaa laatukonseptimme myös muissa Euroopan maissa", Simon ilmoittaa.


DACHSERin sijoitukset verkostoon, kalustoon, teknologiaan ja IT-järjestelmiin kasvoi 5 prosenttia 136 miljoonaan euroon vuonna 2017. "Viime vuonna laajensimme kapasiteettia Saksassa, etenkin elintarvikekuljetuksissa, Simon sanoo. DACHSER on ilmoittanut korvamerkinneensä 188 miljoonaa euroa investointeihin vuonna 2018, tällä kertaa keskittyen teollisuustuotteisiin.

Katsaus bruttoliikevaihtoon:

Gross-Corporate-Figures-2017-English

Katsaus nettoliikevaihtoon:

Net-Corporate-Figures-2017-English
Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/fi/fi/DACHSERs-growth-gets-a-tail-wind_1385.htm