Uutiset, lehdistötiedotteet ja asiakastiedotteet.

11/27/2015
Dachser laajentaa yhteiskunnallista sitoutumistaan terre des hommes –järjestön kautta

Lasten oikeudet, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, luonnonvarojen suojelu: Jatkaessaan kymmenvuotista yhteistyötään lastenavun terre des hommes -järjestön kanssa Intian Uttar Pradeshissa DACHSER laajentaa sitoutumistaan uusille alueille Intiassa, Nepalissa, Brasiliassa ja Namibiassa. Seuraavien viiden vuoden aikana DACHSER investoi yli 1,1 milj. euroa paikallisiin avustusprojekteihin tuodakseen pysyviä parannuksia ihmisten elämään auttamalla heitä auttamaan itse itseään.
tdh-children-namibia
Itsenäiseen elämään: autetaan ihmisiä auttamaan itseään

“Logistiikka tuo ihmisiä, markkinoita ja tuotantoa lähemmäs toisiaan. Globaalina yrityksenä velvollisuutemme on toimia parempien elinolosuhteiden puolestapuhujina niiden puolesta, jotka eivät hyödy tasapuolisesti globalisaatiosta,” sanoo DACHSERin pääjohtaja Bernhard Simon. ”Kestävien vaikutusten aikaansaaminen vaatii kärsivällisyyttä ja pitkän aikavälin näkemystä. Siksi jatkamme paikallisten terre des hommes -projektikumppanien tukemista Intiassa, ja samanaikaisesti suuntaamme katseemme muihin maihin ja mantereihin.”

Koulutuksesta kestävään kehitykseen

Viime vuosikymmenen projektien tulokset osoittavat, että lasten ja teini-ikäisten elinolot ovat pysyvästi parantuneet 136 kylässä Pohjois-Intian köyhtyneessä osavaltiossa Uttar Pradeshissa.

  • Lähes 17 000 lasta ja naista valistettiin heidän oikeuksistaan ja opastettiin aktiivisesti peräämään niitä Intian demokraattisessa yhteiskunnassa
  • Yli 15 300 lasta hyödynsi peruskoulutusmahdollisuuksia. Noin 60 % kävi myöhemminkin joko valtion tai yksityistä koulua. Keskeyttäneiden määrä väheni 40 %.
  • Noin 4 700 lasta – pääasiassa tyttöä – osallistui ammatilliseen koulutukseen ja kävi tietokone- tai käsityökursseja.
  • Lapset ja teinit istuttivat yli 14 200 puuta projektipaikoissa; 117 kompostiyksikköä ja 112 biokaasujärjestelmää asennettiiin; 100 perhettä sai aurinkoenergialamput, jotta lapset pystyivät opiskelemaan iltaisin.
  • 97 koulua sai erityiset juomavesisäiliöt ja saniteettitilat.

DACHSER tukee tällä hetkellä seuraavia terre des hommes -projekteja kolmella mantereella:

tdh-treeplanting-india
Intia: Koulutuksesta kestävään kehitykseen

Intia, Nepali:

Uttar Pradeshissa DACHSER ja paikalliset terre des hommes –yhteistyöorganisaatiot suunnittelevat jatkavansa menestyksellistä työtään ainakin vuodeen 2020 asti. Yhteistyö käsittää opastusta ihmisoikeuksista ja lasten oikeuksista, nuoriso- ja naisorganisaatioiden tukemista, koulutusta ja valmennusta sekä lisäksi luonnonvarojen säilyttämistä ja lisäämistä 50 kylässä. Uusi projekti omistetaan Musaharien elinolojen parantamiseen. Musaharit ovat lähellä Nepalin rajaa elävä intialainen etninen ryhmä, joka kärsii äärimmäisestä syrjinnästä ja taloudellisista vaikeuksista.


Puhdas vesi, paremmat saniteettiolosuhteet, koulutus ja vahvemmat naisten oikeudet ovat tavoitteena kolmannessa projektissa, joka hyödyttää kolmea nepalilaista kylää. Lopuksi terre des hommes auttaa nuoria Mangolpurissa, yhdessä New Delhin suurimmista slummeista, palaamaan kouluun tai saavuttamaan jonkin ammatillisen pätevyyden verkko-opintojen avulla.

tdh-limeira-workshops-brazil
Brasilia: Lasten oikeudet muovaavat tulevaisuutta

Brasilia:

Vuodesta 2015 ainakin vuoteen 2017 DACHSER tukee lasten oikeuksien keskuksen (Children’s Rights Center) työtä Limeirassa, joka on osa Campinaksen metropolialuetta São Paulossa. Keskuksen työ keskittyy tarjoamaan lapsille ja nuorille tien ulos rikosten ja huumeiden kyllästämästä elämästä. Tämän saavuttamiseksi keskus järjestää opetusta kouluissa tai vaihtoehtoisesti koulun jälkeistä toimintaa sekä seminaareja lasten oikeuksista kansalaisyhteiskunnan edustajille ja hallituksen virkamiehille.

tdh-schoolgirls-namibia
Namibia: Parempia tulevaisuuden mahdollisuuksia san-lapsille

Namibia:

Namibiassa terre des hommes ja DACHSER työskentelevät yhteisessä projektissa aina vuoteen 2017 asti parantaakseen sanien eli bušmannien lasten mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Eteläisen Afrikan vanhimpana etnisenä ryhmänä he elävät kovassa köyhyydessä suurten farmien ympärillä tai hökkelikylissä pienten kaupunkien liepeillä. Projekti keskittyy varhaiskasvatukseen ja jatkuvaan kannustamiseen osallistua säännöllisesti peruskouluopetukseen. Myös ammatillista koulutusta tarjotaan, erityisesti tytöille valmistamaan heitä työskentelemään esim. hotelleissa, mutta myös opettamaan heille käsityötaitoja.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/fi/fi/Dachser-expands-its-social-commitment-with-terre-des-hommes_1168.htm