Uutiset, lehdistötiedotteet ja asiakastiedotteet.

8/31/2018
Dachser sai tunnustuksen luotettavuudesta

Dachser Finland Air & Sea Logistics Oy kuuluu korkeimpaan luottoluokkaan AAA sekä alhaisimpaan riskiluokkaan 1. Toimitusjohtaja Juha Isohannin mukaan luotettavuuden ytimessä ovat ammattitaitoiset työntekijät sekä osaava verkosto, joiden ansiosta asiakkaat pidetään tyytyväisinä.
Ammattitaitoiset työntekijät ja osaava verkosto pitävät asiakkaat tyytyväisinä.

”Taidokkaat ja työssään viihtyvät työntekijät ovat ratkaisevassa asemassa hyvien ja luotettavien palveluiden tuottamiseen”, Isohanni tuumaa. Tuore Parempi työyhteisö -tutkimus1 tukee Isohannin ajattelua: dachserilaiset arvioivat työyhteisönsä monilta osin suomalaisten yritysten keskiarvoa paremmaksi. Esimerkiksi työyhteisönsä toimivuudelle he antoivat arvosanan 4,0 asteikolla yhdestä viiteen, kun suomalaisten yritysten keskiarvo taas oli 3,5.

Dachserin henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset olivat myös parantuneet hieman viime vuodesta. ”Luotamme työntekijöihimme ja pyrimme myös työyhteisönä kehittymään jatkuvasti. Olen ylpeä, että henkilöstökyselyssä kehittymisedellytyksemme sai henkilöstöltä arvosanan 3,9. Se kertoo, että olemme oikealla tiellä.”

Verkosto tärkeä osa luotettavuutta

Osa toimivaa kokonaisuutta on myös luotettava kumppaneiden verkosto. ”Jotta rahti saadaan sujuvasti Suomesta määränpäähän, yhteistyö koko verkoston kanssa on elintärkeää”, kommentoi Isohanni. ”Verkostomme ammattitaito on yhtä oleellista kuin oma osaamisemme, jotta palvelumme ovat luotettavia ja asiakastyytyväisyytemme pysyy korkealla tasolla.”

Huhtikuussa julkaistun asiakastutkimuksen2 mukaan Dachserin asiakkaiden tyytyväisyys yrityksen palveluun onkin huipputasolla. Tutkimukseen haastatelluista vastaajista 94 prosenttia pitää Dachserin palveluja asiakaslähtöisinä ja huimat 99 prosenttia on valmiita suosittelemaan niitä myös muille.

Luotettavuuden rakentaminen on prosessi

Isohanni on ylpeä yrityksensä AAA-luottoluokituksesta3 sekä erittäin tyytyväinen alhaisimmasta mahdollisesta riskiluokituksesta4. Molempiin tunnustuksiin vaaditaan mm. keskimääräistä paremmat talouden tunnusluvut sekä positiivinen tausta. Hän ei kuitenkaan tuudittaudu nykytilanteeseen liikaa: ”Logistiikka-ala kehittyy nopeasti esimerkiksi erilaisten älykkäiden ratkaisujen kautta, mikä kasvattaa myös asiakkaiden odotuksia. Aiomme olla jatkossakin yksi logistiikka-alan johtavista toimijoista, ja työskentelemme kovasti kehittääksemme palveluitamme entisestään”, Isohanni suunnittelee.

1 Henkilöstötyytyväisyyskyselyn 2018 toteutti Terveystalo. Kysely lähetettiin 43 Dachser Finland Air & Sea Logistics Oy:n työntekijälle ja sen vastausprosentti oli 86 prosenttia.
2 Asiakaskysely tehtiin maaliskuussa 2018. Verkkokysely lähetettiin Dachser Finland Air & Sea Logistics Oy:n käyttäville asiakkaille ja sen toteutti Digitalist Group. Vastausprosentti oli 39,3 prosenttia.
3 Bisnode D&B Finland Oy. AAA-luokitus on paras seitsemästä luottoluokituksesta. Sen vaatimuksena on keskimääräistä paremmat talouden tunnusluvut, positiivinen tausta ja maksukäyttäytyminen sekä riittävä toiminnan volyymi.
4 Bisnode D&B Finland Oy. Riskiluokka 1 on alhaisin neljästä luokasta. Sen vaatimuksena on keskimääräistä paremmat talouden tunnusluvut, positiivinen tausta ja maksukäyttäytyminen sekä riittävä toiminnan volyymi.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/fi/fi/Dachser-received-recognition-for-trustworthiness_1423.htm