Uutiset, lehdistötiedotteet ja asiakastiedotteet.

3/22/2018
KOULUTUS EHKÄISEMÄÄN MAALTAMUUTTOA

Vuodesta 2015 lähtien DACHSER ja terre des hommes ovat olleet aktiivisia Nepalin Sindhu lin alueella, lähellä Intian rajaa.
terre-des-hommes-Nepal
Koulutus ehkäisemään maaltamuuttoa

DACHSERin pääjohtaja Bernhard Simon vieraili äskettäin projektialueella ensimmäistä kertaa ja sai käsityksen siellä tehtävästä kehitystyöstä.

Hra Simon, millaisia vaikutelmia saitte ensimmäisellä vierailullanne Nepalin hankealueelle?

Bernhard Simon: Mieleeni nousevat ne monet neulansilmäkäännökset, joista meidän oli suoriuduttava saavuttaaksemme kylät. Vaikka emme puhu todella korkeista huipuista, jollaiset me saksalaiset yhdistämme Nepaliin, maasto siellä on varsin vuoristoinen. Tieverkon alkeellisuus vaikeuttaa matkustamista; maatalous- ja käsityötuotteiden on vaikea löytää tietään maaseudulta suurille markkinoille. Kulku houkuttelevampiin työpaikkoihin on tuskin mahdollista. Lisätään vielä tulvat ja mutavyöryt, jotka usein sulkevat väylät kylistä muuhun maailmaan. Alueen nuorille elämä tuntuu olevan vähemmän houkuttelevaa, joten he lähtevät yhä useammin Pohjois-Intiaan etsimään työtä; siellä he ovat sosiaalisen hierarkian pohjalla ja kärsivät syrjinnästä ja väkivallasta. Tässä kohtaa mukaan astuu terre des hommes -ohjelma. Haluamme tarjota näille nuorille toimivan vaihtoehdon maaseudun hylkäämiselle ja siten mahdollistaa kyläyhteisöjen vahvistuminen.

terre-des-hommes-Nepal-school
Kehitystyö auttaa ihmisiä auttamaan itseään

Mitä erityisesti muistatte matkastanne?

Ei ole mitään yhtä asiaa, joka erottuu, mutta minuun teki vaikutuksen paikallisten ihmisten sitoutuminen, mitä ilman hankkeilla ei olisi mahdollisuuksia menestyä. Esimerkiksi kyläopettajat; he eivät ainoastaan tee työtään hyvin, vaan he myös puuttuvat poliittisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin suojellakseen ihmisten oikeuksia ja parantaakseen kylän lasten tilannetta. Auttaa ihmisiä auttamaan itseään toimii vain tällaisten ihmisten kanssa, ja olen aina iloinen saadessani tavata heitä.

Miten se toimii?

Aloitetaan koulutus. Koulu valmistaa nuoria työhön pienessä paikallisessa yrityksessä tai jopa toimistossa. Näin he voivat antaa jotain takaisin yhteisölle. Ja myös heillä, jotka sittenkin siirtyvät muualle, on taitoja, kuten englannin kieli, jotka auttavat heitä saamaan parempia työpaikkoja Intiassa. Muilla hankealueilla pyritään parantamaan ihmisten elämää esimerkiksi rakentamalla saniteettitiloja. Osa työstä keskittyy vähemmistöryhmään, joka muutti Kiinasta Nepalin "sulatusuuniin". Hankkeen tavoitteena on täyttää perustarpeet eli perushoito, hygienia, ruoka, kylien rakentaminen sekä taistella alkoholismia vastaan, joka on valitettavasti laajalle levinnyttä.

Delhissä tapasitte viisi nuorta, jotka osallistuivat nuorisovaihtoon kesällä 2017. Kuinka luulette, että vaihto vaikutti heihin ja hankkeisiin?

On hyvin selvää, että vaihdolla ja matkalla Saksaan oli syvällinen vaikutus heihin. Erityisesti henkilökohtainen vapaus, mikä on nuorille saksalaisille - varsinkin tytöille - täysin normaalia, teki heihin todellisen vaikutuksen. Tapaamisissa heille syntyi paljon annettavaa ja ideoita, mutta samalla he tajusivat yhä suuremmin arvostavansa omaa intialaista kulttuuriaan, kuten perhesiteiden vahvuutta. Vaihto antoi hankkeille runsaasti uutta vauhtia, mikä on erityisen myönteinen sivuvaikutus.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/fi/fi/EDUCATION-TO-COUNTERACT-RURAL-FLIGHT_1377.htm