Todellinen vahvuus syntyy vastavuoroisuudesta.

Ennakointi on todellinen vahvuus

Maailmanlaajuisesti toimivana logistiikkapalveluiden tarjoajana aktiivinen ja älykäs ympäristönsuojelu on meille ensisijaisen tärkeää. Tässä suhteessa saamme aikaan merkittäviä tuloksia suunnittelemalla tehokkaita hankinta- ja jakelulogistiikan prosessiketjuja.
dachser-environmental-sustainability
Me suojelemme ympäristöä säästämällä energiaa aina kun mahdollista.

Suunnittelemalla ja synkronoimalla rahdinkuljetusaikataulut huolellisesti konsolidoimme tavaravirtoja ja vältämme tarpeettomia kuljetuksia. Osana vastuutamme ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan toteutamme erilaisia älykkäitä ja innovatiivisia hankkeita: Edistämme toimialamme kasvua tukemalla kestävän logistiikan ja toimitusketjun hallinnan opetusta European Business Schoolissa. Toteutamme kestävään kehitykseen liittyvää tiivistä, logistiikkaa painottavaa tutkimusta muun muassa parantaaksemme kestävän kehityksen tavoitteiden mitattavuutta ja hallittavuutta sekä tehostaaksemme logistiikkastrategioiden jalkautusta älykkäämmällä suunnittelulla.

Ajoneuvojen parempi hyödyntäminen

Periaatteemme on "suunnittele enemmän, aja vähemmän". Varmistamme ajoneuvojen kapasiteetin optimaalisen hyödyntämisen säännöllisillä kuljetusaikatauluilla ja käyttämällä kalustoa, joka mahdollistaa kuorman lastauksen kahteen kerrokseen. Kuorma erotetaan ajoneuvosta vaihtokorin avulla. Tämä mahdollistaa tiiviimmän lastauksen, ja lyhyempi odotusaika parantaa kuljetustehokkuutta.

Älykkäät IT-ratkaisut ympäristön asialla

Tietokoneoptimoitu reittisuunnittelu varmistaa kuljetuskaluston tehokkaan hyödyntämisen, vähentää liikennemääriä ja pienentää kuljetustoiminnan hiilidioksidipäästöjä. Olemme kehittäneet monia IT-avusteisia tietojärjestelmiä tarpeettomien reittien ja kuljetusaikojen välttämiseksi. Tietojärjestelmiemme avulla voimme laskea hiilidioksidipäästöjen määrän tarkasti ja minimoida ne järkevin toimenpitein. Tuemme paperitonta logistiikkaa erityisesti eLogistics-verkkosovelluksellamme, jonka kautta asiakkaamme saavat kattavasti tietoa lähetyksestään.

NV-Online ja älykkäät lukijat minimoivat paperin käytön yhtiön sisällä: 90 % toimituskuittauksista kerätään digitaalisesti Penkey-laitteilla ja arkistoidaan. Kun paperia on pakko käyttää, käytämme ympäristöystävällisiä tuotteita. Esimerkiksi esitteemme painetaan FSC-sertifioidulle paperille. Sitoumuksemme ympäristöasioihin vahvistaa GreenIT Best Practice Award 2010 -palkinto, jonka saimme "Energy Efficient Systems" -luokassa. Olimme yksi ensimmäisistä maailmanlaajuisesti toimivista logistiikkapalveluiden tarjoajista, jonka globaali IT-verkosto sai kansainvälisesti tunnustetun ISO 27001 -tietoturvasertifioinnin.

Päästöjen aktiivinen minimointi

DACHSER käyttää viimeisintä tekniikkaa edustavaa ajoneuvokalustoa minimoidakseen hiilidioksidipäästöt alusta lähtien.Toimimme vapaaehtoisesti, emme kannustinohjelmien tai juridisten velvoitteiden vuoksi.

Kuormalavojen uudelleenkäyttö

Käytämme tehokasta, pantteihin perustuvaa tietokoneavusteista kuormalavojen vaihtopalvelua, mikä merkittävästi edesauttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä. "Uudelleenkäytettäviä pakkauksia" voidaan käyttää kolmesta viiteen kertaa.

Sähkötrukit

Vähennämme hiilidioksidipäästöjä käyttämällä sähkötrukkeja.

Korkeimmat laatustandardit

Hiilidioksidipäästöt minimoidaan myös taloudellisista syistä "DACHSER Food Logistics" -liiketoimintaosastolla, jolla käytämme vain pakastetun ruoan kuljetukseen hyväksyttyjä lämpöeristettyjä ajoneuvoja (DIN 8959 -standardi tai ATP-hyväksyntä). Lämpöanturimme huolletaan ja kalibroidaan säännöllisesti EN 13468 -standardin mukaisesti. Näillä toimenpiteillä varmistamme kylmäketjun eheyden ja hygieniavaatimusten noudattamisen sekä ehkäisemme elintarvikkeiden pilaantumisen ja uudelleenkuljetuksesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt.

Käyttöä, ei jätettä

Pakkausjätteen vähentäminen on merkittävä osa ympäristötavoitteitamme. Toimipisteissämme käytetään vain uudelleenkäytettäviä tai kierrätettäviä pakkauksia. Lisäksi olemme ulkoistaneet vanhojen IT-laitteiden hävityksen sertifioiduille yrityksille.

Turvallisuuden varmistaminen

Vaarallisen tavaran varastoissamme noudatetaan kaikkia ympäristöstandardeja sekä korkeimpia turvallisuusstandardeja. Minimoidaksemme ihmisille ja ympäristölle aiheutuvan vaaran keston priorisoimme vesistöille vaarallisten aineiden ja muiden vaarallisten aineiden kauttakulkuliikennettä. Jokaisen kuljetuksen turvallisuus varmistetaan kuorman huolellisella lastauksella ja kiinnityksellä sekä kiinnittämällä huomiota liikenneturvallisuuteen. Huolellisuusvelvoite koskee kaikkia kuljetuksiamme.

Ympäristön ja ilmaston suojelun muita toimenpiteitä

Optimoimme toimistorakennustemme ja logistiikkakeskustemme energiankäytön. DACHSERin kaikissa toimipisteissä käytetään käytävä- ja huonevalaistuksen ohjausjärjestelmiä, ja WC-istuinten huuhtelua sekä muita vesiliitäntöjä ohjataan liiketunnistimilla. Vastaavasti sade- ja sulamisvesi ohjataan pohjaveteen.

Kalustomme pesussa käytetään sadevettä sekä veden talteenottojärjestelmiä. Elintarvikelogistiikan kauttakulkuvarastoissamme ja nykyaikaisissa lastauslaitureissamme käytetään maatasoon ulottuvia väliovia, ja ilmatäytteisillä tiivisteillä estetään hallitsematon lämmönhukka. Käytämme jäähdytysjärjestelmissämme ensisijaisesti luontaisia jäähdytysaineita ja edistämme otsonia kuluttavista jäähdytysaineista luopumista koko maailmassa.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/fi/fi/Ecology_49.htm
DACHSERin toimipaikat
Täältä löydät tytäryhtiöidemme tai kumppaniemme yhteyshenkilöt ja osoitteet.