Uutiset, lehdistötiedotteet ja asiakastiedotteet.

4/10/2014
KANSAINVÄLISTYMINEN KIIHDYTTÄÄ KASVUA

Vahva toinen vuosipuolisko ja kahden espanjalaisen yritysoston, Azkarin ja Transunionin onnistunut integrointi vauhdittivat DACHSERin liikevaihtoa vuonna 2013. Logistiikan palveluntarjoaja pystyi kasvattamaan bruttotulostaan 13,2 %, 4,99 miljardiin euroon. Kun sijoitustuotot lasketaan mukaan, yhtiön liikevaihto ylitti viime tilikaudella ensimmäisen kerran viiden miljardin euron virstanpylvään. DACHSER ylti uuteen ulottuvuuteen kansainvälistymisessä myös henkilöstömäärän, toimipaikkojen ja lähetysmäärän suhteen.
Geschäftszahlen
Kansainvälistyminen kiihdyttää kasvua

Yleiskatsaus tärkeimmistä tunnusluvuista 2013:
• 13,2 % kasvu bruttotuloihin, 4,99 miljardiin euroon
• 24 900 työntekijää, 3 250 enemmän kuin edellisvuonna
• 471 toimipistettä 42 maassa
• 69 600 000 lähetystä (37,5 % kasvu)
• 119 miljoonaa euroa käyttöomaisuusinvestointeihin

Lehdistötilaisuudessa Münchenissä, DACHSER CEO Bernhard Simon ilmaisi tyytyväisyytensä espanjalaisten tammikuussa 2013 hankittujen yritysten Azkarin ja Transunionin integrointiin ja liiketoiminnan kehitykseen.

"Azkar on johdonmukaisesti keskittynyt kansainväliseen liiketoimintaan ja näin tuotti odotetun verkottumisen, etenkin yhdessä uudelleen elvytetyn Ranskan maaorganisaation kanssaation.

Transunion, sen lisäksi että vahvisti merikuljetusliiketoimintaamme ja Atlantin ylittävää liikennettämme, myös saattoi integraation loppuun ennätysajassa: Yritys on toiminut DACHSER-nimellä jo vuoden alusta lähtien.”

Corporate-Figures
Corporate figures 2013

Kansainvälistyminen kasvun avaintekijänä

Kun Food Logistics saavutti 8,2 prosentin liikevaihdon kasvun toiminnallaan, European Logistics ja Air & Sea Logistics kasvoivat pääasiassa yritysostojen johdosta. Koko konsernin tasolla DACHSER saavutti orgaanista liikevaihdon kasvua 2,3 prosenttia. DACHSERin toimitusjohtaja Simon toteaa tähän: "Noin kaksi vuotta olemme saaneet kokea marginaalista kasvu suurilla logistiikkamarkkinoilla, kuten Saksassa. Tulevaisuudessa dynaamista kasvua ohjaavat kansainväliset rahtipalvelut. Tämä koskee kappaletavaraliiketoimintaa teollisuusasiakkaille sopimuslogistiikkaa ja myös elintarvikelogistiikkaa, joka on perinteisesti ollut enemmän alueellista kuin kansallista toimintaa. Perustamalla elintarvikeverkoston (European Food Network), joka koostuu kahdestatoista kumppanista 21 Euroopan maassa, olemmekin tässä suhteessa rakentaneet uraauurtavan liittouman, joka on saanut asiakkaiden suuren kannatuksen.

Koska lähetysvolyymit eivät enää kasva niin voimakkaasti kuin aiemmin, DACHSERin merkittäviä investointeja fyysiseen logistiikkainfrastruktuuriin Euroopassa voidaan jossain määrin rajoittaa tulevaisuudessa. Vuonna 2013, 119 miljoonaa euroa investoitiin aineellisiin hyödykkeisiin, pääasiassa uudisrakentamiseen ja aluekonttoreiden laajentamiseen, esim. Langenaussa, Schönefeldissä, Northamptonissa ja Lyssissa, Sveitsissä lähellä Berniä. Budjetoitu määrä vuodelle 2014 on 110 miljoonaa euroa. Simon: "Tulevalle viiden vuoden periodille olemme budjetoineet investointeihin noin miljardi euroa.”

Useita uusia ennätyksiä

DACHSER teki monia uusia ennätyksiä vuonna 2013. Henkilöstön määrä saavutti 24 900 vuoden loppuun mennessä, 48 prosenttia työvoimasta työskenteli Saksan ulkopuolella. Kuljetusten määrä kohosi 69,6 miljoonaan (37,5 prosentin lisäys), kiitos Azkarin vahvan markkina-aseman teollisuuden pakettikuljetuksissa. Konsernin kuljetusmäärä tonneissa (ei sisällä TEU) kasvoi 32,9 miljoonaan tonniin (9 prosentin lisäys). DACHSER-verkosto koostuu 471 toimipisteestä 42 maassa ympäri maailmaa (5 enemmän kuin ennen).

Hyvät näkymät vuodelle 2014

Bernhard Simon oli optimistinen vuoden 2014 suhteen. Vuoden 2013 4. kvartaalin noste kantoi vuodenvaihteen yli apunaan leuto talvi. "Kestävä kasvu, joka perustuu kansainvälisen liikenteen laajentamiseen ja arvokkaisiin sopimuslogistiikkapalveluihin myös Euroopan ulkopuolella. Siinä painopiste vuodelle 2014,” toteaa Simon. "Viime vuonna DACHSER todella kypsyi maailmanlaajuiseksi yritykseksi. Meidän tehtävämme on nyt vahvistaa paikallista johtamista globaalin organisaation suojissa. Nimittäin se, että olemme lähellä asiakasta, on oleellista, jotta DACHSER pysyy kasvun tiellä myös tulevaisuudessa.”

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/fi/fi/Internationalization-Fuels-Growth_944.htm