Uutiset, lehdistötiedotteet ja asiakastiedotteet.

1/23/2018
Jochen Mülleristä DACHSERin COO Air & Sea Logistics

Jochen Müller aloitti DACHSERin Air & Sea Logistics -liiketoiminta-alueen operatiivisena johtajana (Chief Operations Officer, COO) 1.1.2018. Hän korvaa Thomas Reuterin, joka jäi eläkkeellä viime vuoden lopussa 39 DACHSER-vuoden jälkeen. Müller aloitti DACHSERilla 1.10.2016 valmistautuakseen tehtäväänsä operatiivisena johtajana.
Jochen Mueller
Jochen Müller, DACHSER COO Air & Sea Logistics

Air & Sea Logisticsin operatiivisena johtajana ja johtoryhmän jäsenenä Jochen Müller jatkaa Thomas Reuterin työtä. Hänen ydintehtäviinsä kuuluu mannertenvälisen lento- ja meriliikenneverkoston laajentaminen ja tämän yhdistäminen Euroopan autokuljetusverkostoon, jotta asiakkaille voidaan tuottaa lisäarvoa intermodaalisen logistiikan avulla.


Müller syntyi saksalaisessa Wormsin kaupungissa vuonna 1964. Vuonna 2011 hänestä tuli Schenker Deutschland AG:n hallituksen jäsen, missä tehtävässä hän oli vastuussa Keski-Euroopan lentorahdista sekä myyntitoiminnasta (lento/meri) ja globaalien muuttojen, messujen ja urheilutapahtumien logistiikasta. Ennen tätä Müller toimi Schenkerin brittiläisen tytäryhtiön toimitusjohtajana ollen vastuussa maa-, meri- ja lentorahtiliikenteestä sekä messuista. "Jochen Müller on omaksunut yritysrakenteemme ja hänellä on nyt kattava käsitys prosesseistamme ja haasteista, joita kohtaamme kansainvälisellä tasolla", sanoo DACHSERin pääjohtaja Bernhard Simon.

Vuonna 1957 syntynyt Thomas Reuter aloitti DACHSERilla vuonna 1978 ja tuli johtoryhmän jäseneksi vuoden 2006 alussa. Hän oli liikkeellepaneva voima logistiikkapalvelujen tarjoajan kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisessä ja maailmanlaajuisen lento- ja merikuljetusverkoston rakentamisessa. DACHSER Air & Sea Logisticsilla on tällä hetkellä 172 omaa toimipistettä ja yli 4 000 työntekijää, liikevaihtoa vuonna 2016 oli noin 1,5 miljardia euroa. Reuter aikoo jatkaa yhtiön neuvonantajana, kuitenkin keskittyen DACHSERin jokapäiväisten toimintojen ulkopuolisiin asioihin. Hän säilyttää paikkansa The WACO Systemsin (World Air Cargo Organisation) hallituksessa ja edustaa DACHSERia DACHSER-yhteisyrityksissä Jet-Speed GmbH:ssa ja NNR + DACHSER GmbH:ssa. 

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/fi/fi/Jochen-Mueller-becomes-COO-Air-Sea-Logistics-at-DACHSER_1366.htm