Todellinen vahvuus syntyy vastavuoroisuudesta.

DACHSERin johto

DACHSERilla on jäsennelty ja tulevaisuuteen suuntautunut hallinto-organisaatio. Johtoryhmä vastaa eri liiketoimintasegmenteistä ja osastoista.
dachser-management
Johtoryhmä vastaa eri liiketoimintasegmenteistä ja osastoista.

DACHSER on kasvanut maailmanlaajuisesti toimivaksi johtavaksi logistiikkayhtiöksi. Yksi DACHSERin ohjaavista periaatteista on, että perheyrityksen autonomia säilytetään mahdollisesta laajentumisesta huolimatta. Näin yhtiö voi toimia paremmin arvojensa ja yhteiskuntavastuunsa mukaisella tavalla.

Osakkaat, hallitus ja yhtiön johto pyrkivät luomaan työpaikkoja, kehittämään kestävää toimintaa ja vaalimaan erinomaista yrityskulttuuria.

Hallinto-organisaation luonne on vahvasti yrittäjähenkinen. Johtajat kokevat olevansa yhtiömme puolesta toimivia yrittäjiä, joten he sitoutuvat pitkäaikaisen kannattavuuden ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen kestävän liiketoiminnan kautta. Osakkaiden tavoitteena taas on alusta lähtien ollut yrityksen kehittäminen huomioiden toiminnan kannattavuus pitkällä aikavälillä.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/fi/fi/Management_29.htm
DACHSERin toimipaikat
Täältä löydät tytäryhtiöidemme tai kumppaniemme yhteyshenkilöt ja osoitteet.