Todellinen vahvuus syntyy vastavuoroisuudesta.

Executive Unit Road Logistics – Chief Operations Officer Road Logistics Michael Schilling

Michael Schilling aloitti DACHSERilla vuonna 1989 päätettyään opintonsa Berufsakademiessa Mannheimissa. Hän on autokuljetustoimintojan toimitusjohtaja (COO Road Logistics).
Michael Schilling
Michael Schilling

Autokuljetustoimintojen toimitusjohtajana (COO Road Logistics) Schilling hallinnoi Road Logistics –liiketoimintayksikön operatiivista toimintaa ja siten sekä European Logistics että Food Logistics -toimintoja. Johtoryhmän varapuheenjohtaja Michael Schilling sekä hänen Corporate IT -yksikkönsä vastaavat maailmanlaajuisesta infrastruktuurista, liiketoimintakriittisen tietovirran tasaisesta liikkumisesta eri liiketoimintasektorien välillä sekä tietoturvallisuudesta.

Hän liittyi vastaperustettuun "sisäisen logistiikan" -osastoon DACHSERilla vuonna 1989. Hänen ensisijainen tehtävänsä oli muokata DACHSERin prosessijohtamista tehokkaammaksi. Hänen kokemuksensa operatiivisesta toiminnasta alkoi vuonna 1990 tytäryhtiössä Saarbrückenissä. Kaksi vuotta myöhemmin hän siirtyi Frankfurtiin, jossa hän otti vetovastuun vuonna 1993. Palattuaan keskushallintoon vuonna 1996 hän keskittyi pääasiassa verkkoinfrastruktuurin laajentamiseen. Vuonna 2002 hänet nimitettiin "Euronational forwarding organization and infrastructure" –osaston toimitusjohtajaksi. Tämä Schillingin rakentama osasto ohjailee DACHSERin koko Euroopan verkostoa.

Vuodesta 2005 Schilling on myös ollut vastuussa "Contract Logistics" -sektorista. Vuonna 2007 hän otti vastuun "Information Technology" -jaostosta. Tänään hänen johdollaan yli 280 työntekijää Kemptenissä pääkonttorissa kehittää IT-järjestelmiä, jotka auttavat ohjaamaan logistisia prosesseja maailmanlaajuisesti.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/fi/fi/Michael-Schilling_1004.htm
DACHSERin toimipaikat
Täältä löydät tytäryhtiöidemme tai kumppaniemme yhteyshenkilöt ja osoitteet.