Todellinen vahvuus syntyy vastavuoroisuudesta.

DACHSERin filosofia

DACHSERin työntekijät muodostavat tiiviin ja perheenomaisen yhteisön. Periaatteenamme on: Yhdessä me olemme DACHSER. Yhtiön johdolla on neljä merkittävää tavoitetta: jatkuva kasvu perheyrityksenä, työpaikkojen luominen, toiminnan kestävyyden varmistaminen sekä DACHSERin yrityskulttuurin tukeminen. Näillä keinoilla pyrimme takaamaan yhtiön taloudellisen menestyksen ja näin myös toiminnan jatkuvuuden.
dachser-philosophy
Tavoitteemme: Taata yhtiön taloudellinen menestys ja toiminnan jatkuvuus.

Haluamme tarjota asiakkaillemme entistä suurempaa lisäarvoa – parantaen samalla asiakkaan kilpailuetua – integroiduilla, innovatiivisilla ja ainutlaatuisilla kuljetusratkaisuilla. Kykymme huomioida asiakasyrityksen näkökulma toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa tekee meistä arvostetun kumppanin.

Lisäksi DACHSER tukee uuden teknologian ja älykkäiden logistiikkakonseptien jatkuvaa kehitystä. Työntekijämme etsivät aina asiakkaillemme sopivimmat ratkaisut. Henkilöstömme vahva ammattitaito ja halukkuus oppia uutta muodostavat perustan asiakkaidemme menestykselle kaikilla markkinoilla koko maailmassa.

Yhtiömme filosofia rakentuu seuraaville arvoille

Yrittäjyys ja rohkeus innovoinnissa

DACHSER tukee yksilöiden osaamista, luovuutta ja yrittäjämäistä vastuuta. Vain työntekijät, jotka kokevat olevansa osa yritystä, pystyvät suunnittelemaan älykästä logistiikkaa – eli tehokkaita logistiikkaratkaisuja ja -prosesseja – ja hyödyntämään sitä asiakkaiden näkökulmasta.

Vastuullisuus

Sitoudumme toimintaamme kokonaisvaltaisesti emmekä takerru alueiden ja toimialojen rajoihin.

Kestävä kehitys

Maailmanlaajuisesti toimivana yhtiönä otamme huomioon toimintamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövastuut. Siksi sekä suunnittelemme että toteutamme toimintaamme kestävän kehityksen näkökulmasta.

Lojaalius ja sitoutuminen

"DACHSERin henki" muodostuu kunnioituksesta, lojaaliudesta ja sitoutumisesta yhteiseen tavoitteeseen. Se yhdistää osakkaat, toimivan johdon, työntekijät ja asiakkaat suureksi "DACHSER-perheeksi."

Luotettavuus ja rehellisyys

DACHSERin työntekijät noudattavat yhtiön arvoja päivittäisessä työssään. He toimivat rehellisesti, avoimesti ja luotettavasti niin kollegoiden, asiakkaiden kuin kaikkien muidenkin kanssa.

Maailmankansalaisuus ja kunnioitus

Olemme logistiikkapalveluiden tarjoaja, jolla on toimipaikkoja eri puolilla maailmaa, joten arvostamme avointa suhtautumista vieraisiin kulttuureihin ja kansoihin. Kiinnostus vieraita tapoja kohtaan sekä erilaisten elämäntyylien ymmärtäminen ovat hyviä lähtökohtia kulttuurien väliseen luottamukseen ja yhteistyöhön.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/fi/fi/Philosophy_21.htm
DACHSERin toimipaikat
Täältä löydät tytäryhtiöidemme tai kumppaniemme yhteyshenkilöt ja osoitteet.