Todellinen vahvuus syntyy vastavuoroisuudesta.

Me kannamme yhteiskuntavastuumme

Perhe antaa suojaa ja taloudellista turvaa. Se tarjoaa tuleville sukupolville vastuullisuutta, motivaatiota sekä kykyjä ja mahdollisuuksia toimia. Tällaisena näemme roolimme sekä perheyrityksenä että globaalina toimijana.
dachser-sustainability-social-responsibility
Me kannamme yhteiskuntavastuumme osallistumalla valikoituihin hankkeisiin jopa organisaatiomme ulkopuolella.

Ensiluokkainen koulutus

Pyrimme laatuun pätevyyden kautta. Työntekijät ovat perheyrityksemme pitkäaikaisen menestyksen avain. Tarjoamme yksityiskohtaista ja monipuolista kaupallista, tietoteknistä ja varastologistiikan koulutusta, joka antaa nuorille hyvän alun työelämään. Lähes kaikille DACHSERin harjoittelijoille voidaan tarjota vakituista paikkaa yhtiössä harjoittelujakson jälkeen. Työntekijöille tarjottava järjestelmällinen jatkokoulutus ja etenemismahdollisuudet muodostavat täydellisen perustan ylenemiseen organisaation sisällä. DACHSER Career Management ja DACHSER Academy ovat osa kehittynyttä henkilöstönkehitysohjelmaamme: täydennämme ja päivitämme työntekijöidemme ammatillisia, sosiaalisia ja johtamistaitoja tarjoamalla räätälöityjä ja tarvejohtoisia seminaareja sekä henkilökohtaista ohjausta. Varma ja tulevaisuuteen suuntautunut toiminta edellyttää vahvaa kokemusta ja ammattitaitoa.

Terveydenhoito ja eläkkeet

DACHSER Intelligent Care -terveydenhoito-ohjelmassamme yhdistyvät vahva lisäeläketurva sekä kattava ja kestävä terveydenhoito. Tarjoamme työntekijöillemme ammatillista neuvontaa, kattavaa tietoa muun muassa ravitsemuksesta ja liikunnasta sekä tukipalveluita perheeseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. "MESSAGE!"-hankkeellamme parannamme kohdistetusti harjoittelijoiden tietoisuutta terveydenhoidosta ja riippuvuuksien ehkäisystä.

Työn ja muun elämän tasapainottaminen

Ura ei ole kaikki kaikessa. Pitkällä aikavälillä elämän haasteista selviäminen edellyttää ammatillisten intohimojen sekä yksityisen ja perhe-elämän yhteensovittamista. Autamme naispuolisia työntekijöitämme pitämään huolta tavoitteistaan ja osaamisestaan erityisesti heidän uransa ratkaisevassa alkuvaiheessa, kun myös perheen perustaminen on ajankohtaista.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/fi/fi/Social-responsibility_50.htm
DACHSERin toimipaikat
Täältä löydät tytäryhtiöidemme tai kumppaniemme yhteyshenkilöt ja osoitteet.