Päätetään asioista yhdessä.

Valmis tai räätälöity palvelu

DACHSERin terminaalit ovat keskeinen osa toimitusketjuratkaisujamme, ja niitä hyödynnetään erityisesti DACHSERin sopimuslogistiikkapalveluiden yhteydessä.
warehousing-storage-space
DACHSER-verkosto muodostaa perustan sujuvalle toimitusketjun hallinnalle maailmanlaajuisesti toimivissa yrityksissä.

Tarjoamme asiakkaillemme kattavan terminaaliverkoston, jonka kapasiteetti ylittää 2 300 000 eurolavan paikkaa Euroopassa, Pohjois-Afrikassa ja Kiinassa.

Takaamme parhaan tehokkuuden monen käyttäjän 3PL-varastoissamme eri puolilla maailmaa. Standardoitujen prosessiemme ja yhtenäisten IT-järjestelmiemme avulla voimme tarjota räätälöityjä varastointiratkaisuja osana DACHSERin sopimuslogistiikkapalvelua.

Näin varastointipalveluitamme voidaan hyödyntää toimitusketjun keskeisenä osana tavaran hankinnassa ja jakelussa. Asiakkaan näkökulmasta varmistamme kannattavuuden räätälöidyllä varasto- ja prosessisuunnittelulla, jossa huomioidaan eri keräystekniikat ja jakelustrategiat (kuten HIFO, LIFO, MHD). Ensisijainen tavoitteemme on optimoida asiakkaan logistiikkatoiminnot kestävällä tavalla. Tässä suhteessa vakuuttavin mittari on konkreettinen ajan ja rahan säästö.

Räätälöitävät varastointipalvelut

Varastoimme kaikki tuotteet yksilöllisten, asiakaskohtaisten ja juridisten vaatimusten mukaisesti. Huolehdimme elintarvikehygieniasta, tavaran lämpötilasäätelystä (lämmitys tai jäähdytys), vaarallisen tavaran ammattimaisesta varastoinnista esimerkiksi osana Chem-Logistics -ratkaisua ja mahdollistamme sarja- tai eränumeroiden seurannan. Lisäksi tavara voidaan poistaa varastosta asiakkaan vaatimusten mukaan (sarjanumeron, lähetysyksikön numeron tai erän perusteella) tai manuaalisesti.

Tarjoamme eri toimialojen tarpeisiin sopivat yhtenäiset ratkaisut yhdistelemällä erilaisia varastointijärjestelmiä, kuten manuaalisesti tai automaattisesti käytettäviä kuormalavahyllyjä, keräilyhyllyjä ja ulokehyllyjä.

Voit keskittyä olennaiseen

Asiakkaan näkökulmasta DACHSERin varastointipalvelu sopimuslogistiikkaratkaisun yhteydessä säästää rahaa, sillä asiakas voi keskittyä monimutkaisen varastonhallinnan sijaan omaan ydinosaamiseensa. Me huolehdimme varastokapasiteetin tehokkaasta hyödyntämisestä monen käyttäjän varastoissamme. Kun me hallitsemme asiakkaan varastoa toimitusketjuprosessin osana, asiakas säästää aikaa ja rahaa ja voi keskittyä liiketoimintansa laajentamiseen.

Täydennämme palvelua asiakaskohtaisilla varastoillamme. Ne ovat räätälöitäviä, toimialakohtaisia varastointiratkaisuja suurille asiakkaille.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/fi/fi/Warehouse-Logistics_102.htm
DACHSERin toimipaikat
Täältä löydät tytäryhtiöidemme tai kumppaniemme yhteyshenkilöt ja osoitteet.