Kimagasló eredményeket csak együtt érhetünk el.

Executive Unit CDH - Chief Executive Officer Bernhard Simon

Az 1960-ban született Bernhard Simon a vezetőség szóvivője 2005. január 1-je óta. Thomas Dachser unokája, a harmadik generáció képviselőjeként, mint vezérigazgató irányítja a társaságot.
Bernhard-Simon
Bernhard Simon

Az igazgatóság menedzseli a társaságot és képviseli azt a nyilvánosság előtt. A nagy hagyományokkal rendelkező, a közös megegyezésre épülő vállalatirányítás elveit szem előtt tartva felel minden üzleti és működési területért.

Vezérigazgatóként és az igazgatóság elnökeként Bernhard Simon összetett feladatokat hajt végre az egész társaság irányítása és stratégiai útmutatása terén. Ő alakítja ki és képviseli az igazgatóság feladatköreit. Bernhard Simon felel a részvénytulajdonosokkal, a felügyelőbizottsággal, valamint a nemzeti szervezetekkel és leányvállalatokkal fennálló kapcsolatokért és tematikus koordinációért.

A DACHSER a CDH igazgatási egységének segítségével formálja a vállalat belső és külső arculatát. Ez az igazgatási egység felel a következő területekért és fejleszti azokat tovább a közös megegyezésre épülő vállalatirányítás és a vállalati társadalmi felelősség (CSR) elvei szerint:

  • Vállalati Fejlesztés: stratégiafejlesztés és PR,
  • Vállalati Humán Erőforrások: személyzetünk egész világra kiterjedő fenntartható fejlesztése,
  • Vállalati Marketing: az új termékek fejlesztése, piacra történő bevezetése illetve DACHSER márka menedzselése,
  • Vállalati Megoldások: együttműködő és integrált ellátásilánc-megoldások fejlesztése és megvalósítása,
  • Vállalati Kapcsolattartás Kiemelt Partnerekkel: stratégiai kiemelt partnerek integrált menedzselése.

A DACHSER szállítmányozási képzésén megszerzett szakértői képesítését követően, Simon úr a nurembergi Friedrich Alexander Egyetemen folytatta tanulmányait. Az évfolyamában első három között végzett hallgatóként 1996-ban elvégezte a Harvard felsővezető képzési programját az Egyesült Államokban. "Már akkor az volt a célom, hogy csatlakozzak családi vállalatunk vezetéséhez"- árulja el Bernhard Simon. Részt vállalt a fejlesztési politikában, többek között a "terre des hommes" non-profit nemzetközi gyermekjogvédő szervezet révén. Többek között azért utazott el 1988-ban Brazíliába, hogy egy 7 hónapig tartó fejlesztési segítségnyújtási projektet vezessen. A DACHSER a fenntarthatósági kezdeményezések részét képező humanitárius és társadalmi kötelezettségvállalásaiban hasznosítja ezeket a tapasztalatokat, különösen a szociális projektek hatékony menedzselése terén.

Az ezt követő években Bernhard Simon alapvetően az európai hálózat fejlesztésére és optimalizálására koncentrált. Simon úr úttörő jellegű újraszervezési projektje részeként átalakította a működési folyamatokat, ami 30%-os termelékenység-növekedést eredményezett. Bernhard Simon 2001 óta a DACHSER France (korábban Graveleau) felügyelőbizottsági elnöke. A cég DACHSER-csoportba való integrálásáról folyó tárgyalások, és a szerződés sikeres megkötése is az ő vezetése alatt valósult meg. Emellett jelentős szerepet töltött be a cégnél a DACHSER vállalati struktúra sikeres átültetésében is. Az ügyviteli vezetéssel, a részvényesekkel és a felsővezetéssel együttműködő modern irányítási struktúra is Bernhard Simon kezdeményezéseként valósult meg.

Díjak:

2008. szeptember: A Deutsche Verkehrszeitung "Az Év Vállalkozója" díjat Bernhard Simonnak ítélte a LEO (Logisztika, Kiválóság, Optimalizáció) kategóriában.

2008. november: Az INTES Akademie für Familienunternehmen and Impulse magazin Bernhard Simont választja "Az Év Családi Vállalkozójának."

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/hu/hu/Bernhard-Simon_32.htm
DACHSER telephelyek
Itt megtalálja a megfelelő kontakt személyt, vagy a telephely, illetve a partner címét.