Kimagasló eredményeket csak együtt érhetünk el.

Szakmai tapasztalat

Családi vállalkozásként és nemzetközileg működő logisztikai szolgáltatóként a DACHSER felelősséget vállal a társadalmi kérdésekben.
dachser-compliance
Átlátható szabályozások a társaság, annak szervezetei és alkalmazottai számára.

A vállalat erkölcsi kötelezettségvállalása és értékrendje mellett az áruk folyamatos felügyelete is a jogilag és etikailag kifogástalan szolgáltatás biztosítását támogatja. Az érdekütközések elkerülése érdekében minden munkatársunk számára kötelező betartani az általunk kiszolgált összes piacra és belső működésre vonatkozó szabályt. Figyelembe veszik a különböző országok szokásait, hagyományait és társadalmi értékeit is.

A DACHSER rendelkezik egy meghatározott üzletszabályzattal és viselkedési útmutatóval, amelyek közvetlen útmutatást adnak a világszerte több mint 29 098 munkatárs számára.

A DACHSER Group SE & Co. vezetésének megfelelőségi nyilatkozata KG (2019)

Nyilatkozatunk „Integrity in Logistics“ [Integritás a Logisztikában] mottója hangsúlyozza törekvésünket a DACSHSER és üzleti partnerei közötti bizalomteljes együttműködésre. Ezzel a DACHSER a logisztikai láncban a partnerségi együttműködés mellett is kiáll.

A bizalom megléte a megfelelőséggel kapcsolatban elengedhetetlen. Egy együttműködés csak akkor lehet tartós, ha üzleti partnerünk integritását biztosra vehetjük. Ám egy bizalmi kultúra nem csak a külső, harmadik felekkel fennálló, hanem a saját vállalaton belüli belső sikeres együttműködés alapjának döntő tényezője is. A szervezeten – és különösen a saját csapaton – belül a belső megfelelőségi irányelvekkel összhangban nagy hangsúlyt fektetünk a munkatársaink integráns viselkedésére.

A DACHSER megfelelőségi menedzsmentrendszere gondoskodik arról, hogy a bizalom terhelhetőségének garantálásához szükséges ellenőrzési intézkedéseket végrehajtsuk.

Ám a bizalom nem lehet egyirányú. Ha a bizalom egyoldalú elvárásként jelentkezik, akkor az „Integrity in Logistics“ lényegével kapcsolatos elképzeléseink nem sok sikerrel kecsegtethetnek. Csak akkor célozhatunk meg a vállalkozásaink javát szolgáló értékes célokat, ha a folyamat összes résztvevője ugyanazt a bizalomteljes együttműködést tekinti a közös erőfeszítések alapjának.

Megfelelőségi-menedzsmentünk egyik fontos eleme a verseny- és kartelljog előírásainak feltétlen betartása. A DACHSER elkötelezett a szabad és tisztességes verseny mellett, és tiszteletben tartja a piaci viszonyokat. A DACHSER korlátozásmentes vállalati politikája, hogy valamennyi üzleti tevékenységét a mindenkor érvényes verseny- és kartelljogi jogszabályokkal összhangban végezze. A versenytársakkal kötött minden megegyezés, megállapodás vagy egyeztetés, de mindenfajta versennyel ellentétes

adat- vagy információcsere is teljesen tiltott, és a DACHSER számára el nem fogadható üzleti magatartásnak minősül. Ezen elvek megszegése verseny- és kartelljogi valamint munkajogi következményeket von maga után.

Kapcsolódó cikkek

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/hu/hu/Compliance_46.htm
DACHSER telephelyek
Itt megtalálja a megfelelő kontakt személyt, vagy a telephely, illetve a partner címét.

Üzletszabályzat

Jelen Üzletszabályzat a Dachser minden egyes munkavállalójára és szervezetei egységére vonatkozik az egész világon. Jelen Üzletszabályzat a mindenki által betartandó, kötelező jellegű magatartási elveket tartalmazza. Ennek segítségével biztosíthatjuk cégünk hosszú távú sikerességét.

DACHSER Üzletszabályzat.pdf

DACHSER üzleti partnerek magatartási kódexe

Az itt olvasható „DACHSER üzleti partnerek magatartási kódexe“ iránymutatás minden olyan vállalkozásnak, amely a DACHSER-rel üzleti kapcsolatba kíván lépni. Kötelező alapját képezi a DACHSER-rel folytatott együttműködésnek.

DACHSER üzleti partnerek magatartási kódexe