Kimagasló eredményeket csak együtt érhetünk el.

Szakmai tapasztalat

Családi vállalkozásként és nemzetközileg működő logisztikai szolgáltatóként a DACHSER felelősséget vállal a társadalmi kérdésekben.
dachser-compliance
Átlátható szabályozások a társaság, annak szervezetei és alkalmazottai számára.

A vállalat erkölcsi kötelezettségvállalása és értékrendje mellett az áruk folyamatos felügyelete is a jogilag és etikailag kifogástalan szolgáltatás biztosítását támogatja. Az érdekütközések elkerülése érdekében minden munkatársunk számára kötelező betartani az általunk kiszolgált összes piacra és belső működésre vonatkozó szabályt. Figyelembe veszik a különböző országok szokásait, hagyományait és társadalmi értékeit is.

A DACHSER rendelkezik egy meghatározott üzletszabályzattal és viselkedési útmutatóval, amelyek közvetlen útmutatást adnak a világszerte több mint 29 098 munkatárs számára.

A Dachser Group SE & Co. vezetésének megfelelőségi nyilatkozata KG (2018)

Nyilatkozatunk „Integrity in Logistics“ mottója tükrözi a vállalatunknál évek óta fennálló, a Dachser és üzleti partnerei közötti tartós együttműködés iránti igényt.

Meggyőződésünk, hogy a tisztességes kereskedők közötti kapcsolatoknak különösen a partnerek kifogástalan magatartásán kell alapulni. Nyilatkozatunk mottója igazolja ezt az elvárást, amelyet első sorban saját magunkkal szemben támasztunk. Ugyanakkor megfelelő az elvárásunk üzleti partnereinkkel szemben is. A partneri integritásba vetett kölcsönös bizalom a sikeres üzlet alapvető kiindulási alapja.

Ebben az összefüggésben megteszünk minden szükséges és hasznos erőfeszítést, hogy a belső nyilatkozatunkban szereplő törekvéseink hatékonyságát és megvalósulását minden DACHSER társaságban biztosítsuk. További sarkalatos pontként azonban a jövőben hatékonyan és átgondoltan kívánjuk összekapcsolni a saját nyilatkozati tevékenységeinket az üzleti partnereink nyilatkozataiban megfogalmazottakkal; ehhez szívesen megadjuk az első lépést.

A dokumentumok és irányelvek kölcsönös cseréjének kiegészítéseként az elfogadás és aláírás megkövetelésével álláspontunk szerint a mindenkori üzleti partnerhez fűződő közvetlen kapcsolatot keressük annak érdekében, hogy lehetővé váljon a mindenkori kodifikált rendelkezések konkrét megvitatása. Egy nyitott párbeszéd keretében lehetőség nyílik arra, – anélkül, hogy a mindenkori saját nyilatkozati törekvések ezáltal sérülnének vagy korlátozódnának, – hogy létrehozzuk a mindenkori másfajta szándékok kölcsönös megértésének légkörét, csökkentsük a félreértéseket, és elejét vegyük a szükségtelen bürokratizmusnak. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a járulékos ösztönző irányt üzleti partnereink is megértéssel fogadják.

Megfelelőségi-menedzsmentünk egyik fontos eleme a verseny- és kartelljog előírásainak feltétlen betartása. A DACHSER elkötelezett a szabad és fair verseny mellett, és tiszteletben tartja a piaci viszonyokat. A DACHSER korlátozásmentes vállalati politikája, hogy valamennyi üzleti tevékenységét a mindenkor érvényes verseny- és kartelljogi törvényekkel összhangban végezze. A versennyel kapcsolatos bármilyen megállapodás, vagy egyeztetés, de mindenfajta versennyel ellentétes adat- vagy információcsere is teljesen tiltott, és a DACHSER számára el nem fogadható üzleti magatartásnak minősül. Ezen elvek megszegése a verseny- és kartelljogi valamint munkajogi következményeket von maga után.

Kapcsolódó cikkek

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/hu/hu/Compliance_46.htm
DACHSER telephelyek
Itt megtalálja a megfelelő kontakt személyt, vagy a telephely, illetve a partner címét.

Üzletszabályzat

Jelen Üzletszabályzat a Dachser minden egyes munkavállalójára és szervezetei egységére vonatkozik az egész világon. Jelen Üzletszabályzat a mindenki által betartandó, kötelező jellegű magatartási elveket tartalmazza. Ennek segítségével biztosíthatjuk cégünk hosszú távú sikerességét.

DACHSER Üzletszabályzat.pdf