Ware grootheid hebben we aan elkaar te danken.

Compliance

Als groot familiebedrijf en internationaal logistiek dienstverlener heeft DACHSER een verantwoordelijkheid naar de maatschappij en gemeenschappelijke normen en waarden.
dachser-compliance
Transparante regelgeving voor het bedrijf, haar entiteiten en medewerkers.

Naast onze eigen normen en waarden, is de continue controle een extra reden om onze processen en diensten ethisch en juridisch in orde te hebben. Om belangenconflicten te voorkomen, moeten alle DACHSER-werknemers, zonder uitzondering, zich commiteren aan de wetten die gelden in de markten die wij bedienen, alsmede aan onze interne regelgeving.

Ze houden ook rekening met de gebruiken, tradities en maatschappelijke normen en waarden in de diverse landen. Ons compliance management bevat een DACHSER-gedragscode en DACHSER-gedragsrichtlijn waar meer dan 29.098 werknemers wereldwijd zich door laten leiden.

Compliance Statement van de Raad van Bestuur van de DACHSER Group SE & Co. KG (2018)

In ons Compliance motto „Integrity in Logistics“ wordt de van oudsher binnen onze onderneming nagestreefde eis van een duurzame samenwerking tussen Dachser en zijn handelspartners weerspiegeld.


Wij zijn ervan overtuigd dat succesvol onderhouden relaties met achtenswaardige handelaars in het bijzonder op een integere houding van beide partners gebaseerd moeten zijn. Ons Compliance motto staaft deze eis die wij in eerste instantie aan ons zelf stellen. Gelijktijdig hebben wij echter ook een navenant verwachtingspatroon tegenover onze handelspartners. Wederzijds vertrouwen in de integriteit van de partner is een elementaire grondslag voor een succesvolle handel.

In dit verband doen wij alles wat noodzakelijk en zin is om de doeltreffendheid en realisatie van onze interne Compliance inspanningen in alle DACHSER deelstaatbedrijven te vrijwaren. Een bijkomend accent willen wij echter in de toekomst ook zodanig leggen, dat onze eigen Compliance activiteiten met de Compliance richtlijnen van onze handelspartners zinvol en efficiënt met elkaar verbonden worden; hiervoor geven wij graag de eerste impuls.

Aanvullend op de wederzijdse uitwisseling van documenten en richtlijnen met de eis, deze te accepteren en te ondertekenen, dient volgens ons het directe contact met de betreffende handelspartner gezocht te worden om daardoor een concreet debat over de telkens gecodificeerde bepalingen mogelijk te maken. In een open gevoerde dialoog heeft men beslist de mogelijkheid – zonder daardoor de telkens eigen Compliance inspanningen schade te berokkenen of deze te beperken – om voor wederzijds begrip voor de telkens andere opvattingen te zorgen, om misverstanden te verminderen en om onnodige bureaucratie tegen te gaan. Wij zijn er zeker van dat dit bijkomende speerpunt ook op het begrip van onze handelspartners zal kunnen rekenen.

Een essentiële bouwsteen van ons Compliance managementsysteem is de onvoorwaardelijke inachtneming van de voorschriften van het mededingings- en kartelrecht. DACHSER houdt zich aan het principe van de vrije en faire concurrentie en respecteert de marktkrachten. Het behoort tot het onbeperkte ondernemingsbeleid van DACHSER, alle transacties in overeenstemming met de telkens geldende mededingings- en kartelwetten te doen. Eender welke afspraak, overeenkomst of afstemming met de concurrentie, maar ook elke concurrentieverstorende uitwisseling van gegevens of informatie is absoluut verboden en vormt voor DACHSER een niet-getolereerde houding in het bedrijfsleven. Inbreuken hierop hebben uit het mededingings- en kartelrecht en ook uit het arbeidsrecht voortvloeiende gevolgen.

Gerelateerde artikelen

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/nl/nl/Compliance_46.htm
DACHSER locaties
Hier vindt u de juiste contactpersoon of het adres van een van onze vestigingen of partners.

Gedragscode

Deze Gedragscode geldt wereldwijd voor alle werknemers en organisatie-eenheden van Dachser. Hierin worden de bindende gedragsregels beschreven die door iedereen moeten worden nageleefd. Het succes op de lange termijn van het bedrijf kan ermee worden gegarandeerd.

DACHSER Gedragscode.pdf