Klantcases, nieuws en persberichten.

6-6-2017
Dachser zet groei in Benelux voort

Dachser blijft in de Benelux sterk groeien. In 2016 noteerde de logistiek dienstverlener een omzetstijging van meer dan 13 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Ook in Nederland boekte Dachser mooie resultaten. De investeringen van de afgelopen jaren werpen duidelijk hun vruchten af.
swap-bodies-innovation
Dachser zet groei in Benelux voort

In 2016 genereerde Dachser in de Benelux een totale omzet van 243 miljoen euro, een groei van 12,4 procent ten opzichte van 2015. Het aantal zendingen steeg met 6,1 procent, het vervoerde tonnage nam toe met 6,8 procent. “Ondanks de nog steeds onzekere wereldeconomie waren we in staat om onze stabiele marktpositie te handhaven door een gezonde autonome groei te realiseren op hetzelfde niveau als dat van voorgaande jaren,” zegt Aat van der Meer, Managing Director van Dachser Benelux. “We hebben de laatste jaren flink geïnvesteerd in personeel, opleidingen IT-systemen, nieuwe gebouwen en in ons uitgebreide transportnetwerk. Al deze ontwikkelingen en investeringen hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat.”

Ontwikkelingen in Nederland

Ook in Nederland realiseerde Dachser positieve cijfers. De omzet steeg met 14,1 procent, het tonnage met 9,1 procent en het aantal zendingen met 9,4 procent. De groei is enerzijds het gevolg van vergrote capaciteiten en investeringen in bijvoorbeeld warehousing en contractlogistiek, maar ook door het wereldwijde netwerk van Dachser dat zich steeds verder uitbreidt. Hoewel Duitsland de belangrijkste exportmarkt voor Nederland is, zag Dachser de handel naar andere Europese landen flink stijgen. Zo is het sterk toegenomen verkeer naar Spanje en Portugal één van de positieve gevolgen van de overname van de logistiek dienstverlener Azkar in 2013. Inmiddels is Azkar volledig geïntegreerd in het Europese netwerk van Dachser. Onlangs nam Dachser ook een meerderheidsbelang in de Ierse logistieke partner Johnston Logistics Ltd. Dit geeft weer de mogelijkheid om het logistieke netwerk in Noordwest-Europa verder uit te breiden en te versterken.

In 2013 vond in de branche te Waddinxveen een uitbreiding van het warehouse met 5.000 vierkante meter plaats. Over verdere uitbreidingen wordt al intensief gesproken. Nadat Dachser in Zevenaar in 2012 een geheel nieuw pand betrokken had en de vraag naar magazijnopslag en contractlogistiek bleef stijgen, werd eind 2015 het voormalige pand weer in gebruik genomen. Hier werd geïnvesteerd in 3.000 vierkante meter warehouse. In april van dit jaar werd er met de gemeente Zevenaar een koopovereenkomst voor een uitbreiding van 8.103 vierkante meter op BusinessPark 7Poort ondertekend. Inmiddels is de bouw van een nieuwe crossdock gestart. De uitbreiding zal naar verwachting in het najaar gereed zijn.

Totaalpakket

Sinds 2014 werken de divisies lucht- en zeevracht van Dachser intensief samen met de divisie wegtransport. ‘’Er is steeds meer vraag naar totaaloplossingen, naar één partner voor alle logistieke processen verweven door de gehele Supply Chain. Door de verschillende divisies krachtig te bundelen en te optimaliseren, kunnen wij onze klanten wereldwijde logistieke oplossingen bieden, dit noemen we “Dachser Interlocking’’. De klant heeft daardoor bij ons te maken met slechts één contactpersoon die het gehele logistieke proces bewaakt. Een verregaande mate van digitalisering speelt daarbij een grote rol. Dan maakt het niet uit of het om een container naar China gaat of om een pallet naar Dublin,” zegt van der Meer.

Investeringen in het netwerk, onderzoek en ontwikkeling

Het Dachser concern heeft het totaal van haar geplande investeringen verhoogd van 125 miljoen euro in 2016 naar 177 miljoen euro in 2017. Het grootste gedeelte van deze investeringen richt zich op de uitbreiding van netwerklocaties, IT systemen, onderzoek en ontwikkeling. “Wij zijn intensief alle aspecten van de logistieke oplossingen van de toekomst aan het bestuderen en de mate waarin digitalisatie hier een rol in kan spelen. Dachser heeft diverse innovatieprocessen gelanceerd op tal van niveaus om haar pioniersrol in de logistieke industrie te benadrukken,” aldus van der Meer.

Veel aandacht is er ook voor de mens achter de logistiek. “In Nederland investeren we sterk in nauwe samenwerkingen met onderwijsinstellingen en proberen we jongeren en werkzoekenden te enthousiasmeren voor de logistieke sector. Ook geven we presentaties en gastcolleges bij onderwijsinstellingen, zijn we veelvuldig aanwezig op carrièrebeurzen en bieden we een breed scala aan (stage)mogelijkheden voor studenten. De student van nu, is immers onze collega voor de toekomst. Als erkend leerbedrijf bieden we legio mogelijkheden voor stageplaatsen, afstudeeropdrachten en traineeships,” vertelt Aat van der Meer enthousiast.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/nl/nl/DACHSER-Continues-Growth-In-The-Benelux_1501.htm