Ware grootheid hebben we aan elkaar te danken.

DACHSER Management

DACHSER heeft een heldere en toekomstgerichte managementstructuur. Het managementteam is verantwoordelijk voor de verschillende bedrijfssegmenten en afdelingen.
dachser-management
Het managementteam is verantwoordelijk voor de verschillende bedrijfssegmenten en afdelingen.

DACHSER is in de loop van de tijd uitgegroeid tot een toonaangevend logistiek bedrijf dat wereldwijd logistieke diensten aanbiedt. Voor de vennoten is het van fundamenteel belang dat DACHSER, ondanks de expansie, een familiebedrijf is en blijft en dat de onderneming zo zijn zelfstandigheid behoudt. Daarbij zetten zij zich in voor een voorbeeldfunctie als het gaat om gemeenschappelijke normen en waarden en maatschappelijke verantwoording.

De vennoten, de raad van bestuur en de directie van het bedrijf zetten zich expliciet in voor het creëren van banen, een duurzame bedrijfsvoering en  het stimuleren van de voor DACHSER  kenmerkende bedrijfscultuur.

Onze managementstructuur is sterk doordrongen van ondernemersgeest. Onze leidinggevenden beschouwen zichzelf als ondernemers binnen de onderneming en dragen zo bij aan een duurzame bedrijfsvoering en goede toekomstperspectieven.  De vennoten bekrachtigen steeds dat de ontwikkeling van het bedrijf op een wijze dient te geschieden die in overeenstemming is met haar levensvatbaarheid op lange termijn voor toekomstige generaties.

Gerelateerde artikelen

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/nl/nl/Management_29.htm
DACHSER locaties
Hier vindt u de juiste contactpersoon of het adres van een van onze vestigingen of partners.