Ware grootheid hebben we aan elkaar te danken.

De DACHSER-filosofie

DACHSER wordt gekenmerkt door een sterke band tussen de werknemers, net als een familie. Het principe is: samen zijn wij DACHSER. Het bestuur heeft zich de volgende vier hoofddoelen gesteld: voortdurende uitbreiding van het familiebedrijf, het creëren van nieuwe banen, duurzame bedrijfspolitiek en de ondersteuning van de bedrijfscultuur van DACHSER. Deze maatregelen richten zich op het economische succes en daarmee de toekomstige levensvatbaarheid van het bedrijf.
dachser-philosophy
Ons doel: Het veiligstellen van economisch succes en daarmee de toekomstige levensvatbaarheid van het bedrijf.

We willen de toegevoegde waarde voor onze klanten, en daarmee onze concurrentiepositie, meetbaar verhogen met geïntegreerde, innovatieve en branchebrede uitzonderlijke transportoplossingen. Ons vermogen om te denken en te handelen vanuit het zakelijke perspectief van de klant, maakt van ons bedrijf een waardevolle partner.

Bovendien ondersteunt DACHSER de continue voortgang van nieuwe technologieën en intelligente logistieke concepten. Onze werknemers zijn voortdurend en vol passie op zoek naar de best mogelijke oplossing voor onze klanten. Door de combinatie van de excellente kwalificatie van onze werknemers en hun bereidheid om meer te leren, creëren we de basis voor het succes van onze klanten in alle markten van de wereld.

Dit zijn de waarden waarop onze bedrijfsfilosofie is gebaseerd

Ondernemerschap en durven te innoveren

DACHSER stimuleert expertise, creativiteit, toewijding en ondernemerschap van elk individu apart. Onze werknemers, die zichzelf zien als mede-ondernemers, zijn in staat om intelligente logistieke plannen uit te werken, oftewel efficiënte logistieke oplossingen en processen, en deze nuttig in te zetten voor klanten.

Inclusief verantwoordelijkheid

Wij zetten ons naast onze eigen taken in voor het "geheel" en denken daarbij interdisciplinair en over de grenzen heen.

Duurzaamheid

Als wereldwijd opererend bedrijf zijn we ons bewust van de economische, milieutechnische en sociale verantwoordelijkheden van onze activiteiten. Daarom zijn we niet alleen uitermate betrokken bij een duurzaam bedrijfsbeleid, maar handelen we daar ook naar.

Loyaliteit en betrokkenheid

De "DACHSER SPIRIT", wat staat voor respect, loyaliteit en toewijding aan een gemeenschappelijk doel, is wat aandeelhouders, leidinggevend management, werknemers en klanten samen bindt tot één grote "DACHSER-familie".

Integriteit en eerlijkheid

DACHSER-werknemers reflecteren de bedrijfswaarden in hun dagelijkse activiteiten. Ze zijn eerlijk, open en betrouwbaar in de interactie met hun collega's, klanten en mensen in hun persoonlijke omgeving.

Respect en open staan voor de wereld

Als logistiek serviceprovider met locaties overal ter wereld hechten wij grote waarde aan een open benadering van vreemde culturen en volkeren. Nieuwsgierigheid naar onbekende gebruiken en sympathie en begrip voor andere levenswijzen vormen een goede basis voor interculturele wisselwerking en samenwerking die is gebaseerd op vertrouwen.

Gerelateerde artikelen

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/nl/nl/Philosophy_21.htm
DACHSER locaties
Hier vindt u de juiste contactpersoon of het adres van een van onze vestigingen of partners.