Onderling verbonden met alle gebieden en alle continenten.

De koers bepalen voor een optimale goederenstroom

De terminals van DACHSER zijn heel belangrijk voor de kwaliteit van logistieke diensten.
transshipment-warehouse-network
Exact geplande procedures, vaste vertrektijden en uitstekend opgeleid personeel in het DACHSER transshipment warehouse.

Goederen zijn altijd onderweg in de terminal van het wereldwijde DACHSER-netwerk, 24 uur per dag volgens planning. Zeer professionele, exact getimede en bewezen processen garanderen een soepele goederenstroom. De terminals spelen als kernelementen in de wereldwijde serviceketen een belangrijke rol in de kwaliteit van de logistieke diensten.

In deze terminals worden de goederen na aflevering op een lokale vrachtwagen geladen en weer verder gestuurd. Vanuit de verschillende vestigingen komen goederen aan die moeten worden gelost en overgeladen op lokale vrachtwagens om ze te kunnen afleveren op de plaats van bestemming.

De terminals van DACHSER bepalen daarmee het ritme van de levendige logistieke cyclus. De gestandaardiseerde en professionele afhandeling van bestellingen faciliteert uniforme kwaliteit van het transport. Nadat de zending elektronisch geregistreerd is, wordt het in de wachtruimte voorbereid op de uiteindelijke aflevering op de bestemming. De vrachtwagens verlaten de laaddocks elke dag op vaste vertrektijden. Als de zendingen aankomen bij de terminal van de betreffende bestemming, worden ze overgeladen op regionale transportvrachtwagens en bij de ontvanger afgeleverd.

Dankzij de perfect gecoördineerde stappen, vaste vertrektijden en het uitstekend opgeleide personeel kunt u erop vertrouwen dat de zendingen in de terminals van DACHSER goed volgens planning worden afgehandeld.

U blijft altijd op de hoogte van de locatie van de zending, omdat alles op de doorvoerpunten wordt gescand en dankzij de gestandaardiseerde procedures van het fysieke transport. Als er wordt afgeweken van de planning, ontvangen DACHSER-medewerkers onmiddellijk een melding via ActiveReport. De managementtool voor de supply chain is nauw verbonden met DOMINO en houdt toezicht op de transportplanning. Er volgt automatisch een melding naar de betrokken partijen als van de procedure wordt afgeweken, bijvoorbeeld als goederen ergens niet worden geaccepteerd, als er tekorten zijn of als de looptijden overschreden zijn. Onze werknemers kunnen onmiddellijk actie ondernemen en binnen 24 uur de goederen binnen een bepaalde straal alsnog afleveren.

Gerelateerde artikelen

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/nl/nl/Transit-Terminal_103.htm
DACHSER locaties
Hier vindt u de juiste contactpersoon of het adres van een van onze vestigingen of partners.