Virkelig storhet kommer fra et godt samarbeid.

Executive Unit CDH - Chief Executive Officer Bernhard Simon

Bernhard Simon ble født i 1960 og har vært ledelsens talsmann siden 1. januar 2005. Bernhard Simon er barnebarnet til selskapets grunnlegger Thomas Dachser. Det er tredje generasjon som i dag leder selskapet.
Bernhard-Simon
Bernhard Simon

Hovedstyret styrer selskapet og representerer selskapet offentlig. Det har ansvar for alle deler av driften, i tråd med vår lange tradisjon, med samtykkende ledelse.

Som Chief Executive Officer (CEO) og styreleder for hovedstyret gjennomfører Bernhard Simon omfattende oppgaver for å sikre selskapets kurs og strategiske retning. Han former og representerer hovedstyrets saker. Bernhard Simon har ansvaret for forhold og saksrelatert koordinering av aksjonærer, hovedstyret og de nasjonale organisasjonene og underorganisasjonene.

Med sin utøvende enhet CDH former han hvordan DACHSER skal fremstå, både internt og eksternt. Den utøvende enheten har ansvaret for følgende områder og å utvikle dem i henhold til prinsippene om samtykkende ledelse og selskapets sosiale ansvar (Corporate Social Responsibility):

  • Utvikle selskapets utviklingsstrategi og PR,
  • HR for global bærekraftig utvikling av medarbeidere,
  • Markedsføre selskapet for å fremheve nye produkter og markedsplassering, samt merkevarestyring,
  • Selskapsløsninger for utvikling og implementering av integrerte samarbeidsløsninger for leverandørkjeden,
  • Key accounting for selskapet for integrert styring av strategiske key accounts.

Etter å ha fått opplæring som ekspert i spedisjonstjenester hos DACHSER, studerte B. Simon forretningsadministrasjon på Friedrich Alexander University i Nürnberg. I 1996 fullførte siviløkonomen (han var en av de tre beste i klassen) topplederprogrammet ved Harvard i USA. "Til og med da hadde jeg som mål å bli med i ledelsen av familieselskapet, innrømmer Bernhard Simon." Han ble også involvert i bistandspolitikk, inkludert veldedighetsorganisasjonen (non-profit) "terre des hommes." I 1988 dro han til Brasil for blant annet å lede et bistandsprosjekt som varte i flere måneder. DACHSERs humanitære og sosiale engasjement, som er en del av deres initativ til samfunnsansvar, drar fordel av denne erfaringen, spesielt med hensyn til effektiv ledelse av sosiale prosjekter.

I de følgende årene konsentrerte Bernhard Simon seg hovedsaklig om utvikling og optimalisering av selskapets europeiske nettverk. Bernhard Simon redesignet alle operasjonsprosessene og økte dermed produktiviteten med 30% som en del av et banebrytende re-engineeringsprosjekt. Fra 2001 har Bernhard Simon vært formann i styret til DACHSER France (tidligere Graveleau). Forhandlingene for å integrere selskapet i DACHSER-gruppen, samt undertegnelse av avtalen skjedde under hans ledelse. Dessuten spilte han en betydelig rolle når det gjaldt selskapets vellykkede integrasjon i DACHSERs konsernstruktur. Utviklingen av en moderne ledelsesstruktur i samarbeid med styret, aksjeholdere og andre administrasjonskolleger kan også tilskrives Bernhard Simons initiativ.

Priser:

September 2008: Deutsche Verkehrszeitung tildeler Bernhard Simon LEO-prisen (Logistics, Excellence, Optimization) i kategorien "Entrepreneur of the Year (årets entreprenør)."

November 2008: Tidsskriftet INTES Akademie für Familienunternehmen and Impulse kårer Bernhard Simon til "årets familieentreprenør."

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/no/no/Bernhard-Simon_32.htm
DACHSER avdelinger
Her finner du kontaktperson eller adresse til våre datterselskaper og partnere.