Virkelig storhet kommer fra et godt samarbeid.

Executive unit FLT - chief financial officer Burkhard Eling

Burkhard Eling vært Chief Financial Officer (CFO) med ansvar for den utøvende enheten Finance, Legal and Tax (FLT) siden juli 2013. I denne enheten kombineres den solide økonomiske strukturen i familiebedriften med langsiktige entreprenørielle og økonomiske mål, samt fremtidsrettet risikostyring. Enheten arbeider med bærekraftig økning i Return on Capital Employed (ROCE), aktiv risikostyring, teknologisk sunn styring, revisjoner og vurderinger, fremtidsrettede og stabiliserende retningslinjer for regnskapsføring og skatter, samt forbedring av det økonomiske og investeringsmessige potensialet.
eling
Executive unit FLT - chief financial officer Burkhard Eling

Burkhard Eling ble født i Warstein i 1971, og han fullførte sine studier som ingeniør ved det tekniske universitetet i Braunschweig. Sin første utenlandserfaring fikk han under en studietur til Auckland i New Zealand. I 1999 startet han sin yrkeskarriere hos Hochtief AG i den sørvestlige regionen, hvor han fullførte et bedriftsopplæringsprogram. I 2000 startet han hos Philipp Holzmann AG som controlling-ansatt. Der fikk han erfaring med operativ controlling, og han hadde allerede da ansvaret for controlling av utenlandske datterselskaper, for anleggsgruppen.

I 2002 startet Eling hos ingeniør- og servicegruppen Bilfinger SE i den sentrale sektoren Group Controlling. Oppgavene hans sentrerte rundt støttefunksjoner for de tilknyttede selskapene utenlands. I tillegg var han sterkt involvert i integreringsprosjekter for datterselskaper både nasjonalt og internasjonalt. Fra 2004 ledet han den sentrale avdelingen Group Controlling før han overtok ledelsen av den sentrale avdelingen Revision i 2006.

I 2008 startet Eling som Chief Financial Officer (CFO) for den amerikanske tjenesteleverandøren Centennial Contractors Enterprises, Inc. i Virginia. Der hadde han ansvaret for regnskapsføring, økonomi, juss, internrevisjon og risikostyring, og på samme tid var han selskapets Compliance Officer.

Eling vendte tilbake til Tyskland i 2010 og jobbet som administrerende direktør for HSG Zander International GmbH, Facility Management, en serviceleverandør som er en del av Bilfinger group med 20 landsorganisjoner i Europa, Midt-Østen og Nord-Afrika. Der hadde Eling ansvaret for avdelingene Accounting, Finance, Mergers & Acquisitions og for datterselskapene i Storbritannia og Irland, for å nevne noe.

1. juni 2012 ble Burkhard Eling Deputy Manager for divisjonene Finance, Legal and Tax (FLT) hos DACHSER GmbH & Co. KG. 1. juli 2013 overtok han som CFO etter Prof. Dr. Dieter Truxius.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/no/no/Burkhard-Eling_929.htm
DACHSER avdelinger
Her finner du kontaktperson eller adresse til våre datterselskaper og partnere.