Virkelig storhet kommer fra et godt samarbeid.

Compliance

Ettersom DACHSER er en stor familiestyrt bedrift og global leverandør av logistikktjenester, har de også et ansvar ovenfor samfunnet.
dachser-compliance
Transparente forskrifter for bedriften, dens virksomheter og ansatte.

I tillegg til våre egne morale forpliktelser og verdier utføres alle våre forretninger og tjenester på en etisk måte som er plettfri i henhold til lover og regler. For å unngå eventuelle interessekonflikter skal alle medarbeidere i DACHSER, uten unntak, følge gjeldende lovgivning i alle markeder som betjenes av oss, samt våre egne interne regler.

De skal også respektere skikker, tradisjoner og samfunnsverdier i de ulike landene. Overholdelse styres av DACHSERs Code of conduct (etiske retningslinjer) og DACHSERs atferdsretningslinjer, som gir direkte veiledning til mer enn 29 098 ansatte verden rundt.

Compliance Statement fra styret i Dachser Group SE & Co. KG (2018)

Vi har alltid har stilt krav til oss selv om et bærekraftig samarbeid mellom Dachser og bedriftens forretningspartnere, og dette gjenspeiler seg i vårt compliance-motto «Integrity in Logistics».


Vi er overbevist om at vellykkede forbindelser mellom ærlige forretningsfolk spesielt må være basert på at begge partnere opptrer med integritet. Vårt compliance-motto oppfyller dette kravet, som vi i første linje stiller til oss selv. Vi har imidlertid også tilsvarende forventninger til våre forretningspartnere. Gjensidig tillit til partnerens integritet er et grunnleggende utgangspunkt for vellykkede forretninger.

I denne sammenheng gjør vi all nødvendig og hensiktsmessig innsats for å sikre at våre interne compliance-bestrebelser gjennomføres effektivt i alle DACHSERs datterselskap. I fremtiden vil vi imidlertid også legge vekt på et ytterligere hovedpunkt, nemlig å sammenkoble våre egne compliance-aktiviteter med våre forretningspartneres compliance-standarder på en hensiktsmessig og effektiv måte. Noe vi gjerne tar initiativet til.

I tillegg til en gjensidig utveksling av dokumenter og direktiver med krav om aksept og underskrift, bør det etter vårt syn også søkes å opprette direkte kontakt med de enkelte forretningspartnere for å oppnå en konkret diskusjon om de enkelte kodifiserte bestemmelsene. I en åpent ført dialog har man absolutt muligheten til å skape en gjensidig forståelse for den andres hensikter, redusere misforståelser og unngå unødvendig byråkrati - uten å skade eller innskrenke de egne compliance-bestrebelser. Vi er overbevist om at dette ekstra initiativet vil møte på forståelse hos våre forretningspartnere.

En vesentlig komponent i vårt Compliance Management-system er absolutt overholdelse av konkurranse- og kartellreglene. DACHSER respekterer markedskreftene og forplikter seg til å overholde prinsippet om fri og rettferdig konkurranse. Det er DACHSERs urokkelige bedriftspolitikk å føre alle forretninger i overensstemmelse med gjeldende konkurranse- og kartellovgivning. Enhver avtale, overenskomster eller tilpasning til konkurransen, og også enhver konkurransestridig utveksling av data eller informasjon, er absolutt forbudt, og utgjør en forretningsopptreden DACHSER ikke vil tolerere. Overtredelser vil føre til konsekvenser som fastholdt i konkurranse- og kartellovgivningen samt arbeidslovgivningen.

Relaterte artikkler

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/no/no/Compliance_46.htm
DACHSER avdelinger
Her finner du kontaktperson eller adresse til våre datterselskaper og partnere.

Etiske retningslinjer

Disse etiske retningslinjene gjelder over hele verden for alle ansatte og organisasjonsenheter i Dachser. De beskriver bindende prinsipper for god adferd, og som skal overholdes av alle. Dette vil bidra til å sikre at selskapet vårt lykkes over lang tid.

DACHSERs etiske retningslinjer.pdf