Virkelig storhet kommer fra et godt samarbeid.

Styret

DACHSER er et 100% familieeid selskap som fokuserer på de transparente reglene ved god selskapsledelse.
dachser-corporate-governance
Det er klare retningslinjer for kommunikasjon og informasjon mellom utvalgene.

Derfor har begge eierfamiliene, som eier 50% hver, overført sin overvåkingsfunksjon til bedriftens styre. Medlemmene i dette styret, som ledes av Dr. Juergen Schneider, omfatter flere eksperter som ikke er familiemedlemmer, samt ett medlem fra hver av familiene. Selskapsavtalen, som ble inngått i 2007, fastsetter blant annet at ledelsen må inkludere flere medlemmer som ikke er beslektet med noen av de to familiene. Klare retningslinjer definerer behovet for god kommunikasjon og formidling av opplysninger mellom komitéene. Det er fordelaktig for alle interessenter at DACHSER betraktes som en global, pålitelig forretningspartner basert på sin selskapsledelse.

Relaterte artikkler

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/no/no/Corporate-Governance_47.htm
DACHSER avdelinger
Her finner du kontaktperson eller adresse til våre datterselskaper og partnere.