Nyheter, pressemeldinger og kundecase.

01/22/2018
Toll: Hva må du huske?

Alle varer som skal importeres til Norge eller eksporteres ut av Norge, må gjennom en fortollingsprosess. Men hvordan finner du det riktige tariffnummeret, hvordan vet du om det er særavgifter på varene, og hvordan kan du vite hvilken dokumentasjon som kreves?
Toll: Hva må du huske?

Når en vare skal fortolles inn eller ut av Norge, krever tollvesenet spesifikk informasjon om varen. Er du importør eller eksportør i Norge er det som utgangspunkt alltid ditt ansvar at alle opplysningene om varen er korrekte, og at den relevante dokumentasjonen følger sendingen gjennom hele prosessen. Selv om speditøren ofte står for selve fortollingen, er det avgjørende at alle opplysningene om varen er riktige.

Finn det riktige varenummeret

Tolltariffen er et hjelpemiddel og oppslagsverk til deg som skal eksportere eller importere varer til eller fra Norge. Den kan du finne her. Det er nemlig eksportør og importør som er ansvarlig for å finne det riktige varenummeret i tolltariffen.

Varenummeret skal brukes til å finne den riktige tollsatsen, gebyrer og avgifter. Derfor kan feil varenummer medføre feil i toll og avgifter, og det kan forlenge fortollingsprosessen. I tillegg risikerer du å bli pålagt ekstra gebyrer fra tollmyndighetene.

Dokumentasjon

Alle varer som sendes inn i eller ut av Norge skal ha dokumentasjon som viser oversikt over hva sendingen inneholder, verdi på godset og hva som er avtalt mellom kjøper og selger.
Det finnes ulike dokumenter som kan dokumentere dette:

Handelsfaktura
For kjøp og salg over landegrenser skal det brukes en handelsfaktura (commercial invoice). En handelsfaktura skal inneholde:

 • Fakturanummer
 • Selgers navn, adresse og VAT-nummer (evt. EORI-nummer)
 • Kjøpers navn, adresse og VAT-nummer (evt. EORI-nummer)
 • Sted og dato for utsendelse
 • Antall kolli og vekt
 • Beskrivelse av forsendelsens innhold, helst med tolltariffnummer /HS-nummer (Harmonized System Code) for en effektiv fortolling
 • Leveringsbetingelse
 • Varens opprinnelse
 • Avtalt pris i avtalt valuta

Proformafaktura

Kan kun brukes ved spesielle tilfeller som ved vareprøver, private eiendeler, gaver, erstatningsvarer eller reparasjoner o.l. En proformafaktura skal i tillegg til punktene på handelsfaktura inneholde:

 • Begrunnelse for eksport eller import
 • Oppgitt verdi skal tilsvare varens reelle verdi.

Fortollingseksperter

DACHSER er behjelpelig ovenfor alle sine kunder i forbindelse med fortolling og har 9 svært kompetente medarbeidere hos DACHSER Norway på Vinterbro som arbeider med fortolling. De er alle berett for å hjelpe deg. Kontaktinformasjon finner du på våre sider om fortolling.

Mer informasjon

Vi oppfordrer deg til å ta dirkete kontakt med tollvesenet om du trenger å vite mer om fortolling av dine varer. Tollvesenet har på sine sider god informasjon om import og eksport til/fra Norge. Der finner du blant annet tolltariffen, informasjon om særavgifter og du kan få tilgang til din egen tolldeklarasjonsoversikt. Du kan også melde deg på kurs om fortolling som holdes på ulike kunnskapsnivåer. Ta en titt på tollvesenet sine nettsider for mer informasjon.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/no/no/Customs-What-to-remember_1434.htm