Nyheter, pressemeldinger og kundecase.

05.04.2017
DACHSER vokser og investerer i fremtiden

DACHSER fortsatte å vokse i regnskapsåret 2016, med en brutto konserninntekt på rundt 5,71 milliarder euro – en økning i konserninntektene på 1,7 prosent i forhold til året før. Antall forsendelser økte med 2,4 % til 80 millioner, og antall tonn økte med 2,4 % til 38,2 millioner tonn. Drivkraften bak denne veksten ligger i den europeiske veitransporten av industri- og matvarer.
Warehouse
DACHSER vokser og investerer i fremtiden

«Til tross for svingninger i den globale økonomien var vi i stand til å opprettholde vår stabile markedsposisjon gjennom organisk vekst på nivå med tidligere år, samtidig som vi utvikler løsninger for morgendagens marked,» sier Bernhard Simon, CEO i DACHSER.

Forretningsutvikling i spesifikke sektorer

I forretningsområdet Road Logistics, som står for 75 prosent av DACHSERs samlede omsetning, dro forretningsdivisjonen European Logistics (EL) nytte av selskapets konsekvente eksportstrategi. Det resulterte i en økning på 2,4 prosent i bruttoinntekt til 3,5 milliarder euro. Antall forsendelser og transporterte tonn økte med henholdsvis 2,2 prosent og 2,3 prosent. «Våre organisasjoner i de ulike landene har dratt nytte av den sterke etterspørselen etter grensekryssende transporter innad i det europeiske markedet. Når det gjelder utveksling av varer, er og blir Europa stabilt og tett sammenvevd,» kommenterer Simon.

DACHSER Food Logistics oppnådde nok en gang den høyeste vekstraten, med en inntektsøkning på 9,5 prosent til 812 millioner euro. Veksten har først og fremst blitt holdt oppe av et sterk innenlandsk marked for forbruksvarer i Tyskland. Den andre suksesskomponenten er det europeiske nettverket for grensekryssende matvaretransport.
Med 13 partnere, 10 faste forretningsforbindelser og faste transportlinjer mellom 34 land, har dette matvarenettverket den største geografiske dekningen i Europa. «Vårt markedsledende kvalitetsnivå og de positive effektene av den sentrale huben for europeiske matvaretransport, i Erlensee nær Frankfurt, har bidratt til denne tilfredsstillende veksten», forklarer Simon.

I forretningsområdet DACHSER Air & Sea Logistics ble inntektene redusert med 3 prosent til 1,54 milliarder euro, mens antall forsendelser holdt seg konstant. Denne inntektsnedgangen skyldes de lave internasjonale fraktratene, spesielt innen sjøfrakt, samt negative valutaeffekter. «Vi vet hvordan vi skal håndtere svigninger i internasjonal fly- og sjøfrakt, og utvider kontinuerlig dette forretningsområdet,» sier Simon.

DACHSER tilbyr kundene i dette segmentet verdensomspennende forsyningskjeder, ruter som er tett knyttet sammen med veitransportnettverket i Europa, samt enhetlige IT-systemer. Selskapet har også som mål å tiltrekke seg kunder utenfor Europa ved å utvide transportvirksomheten innad i Asia, og gjennom målrettet organisk vekst i nettverket på de amerikanske markedene.

Investeringer i nettverk, forskning og utvikling

DACHSER har økt de planlagte investeringer fra 125 millioner euro i 2016 til 177 millioner euro i 2017. Hovedfokuset for disse investeringene ligger på å utvide avdelingene i nettverket, IT-systemer, samt forskning og utvikling. «Vi undersøker nøye alle aspekter ved fremtidens logistikkløsninger, og i hvilken grad de kan digitaliseres. DACHSER har lansert konserndekkende innovasjonsprosesser på flere nivåer for å opprettholde sin banebrytende rolle i bransjen,» understreker Simon.

Logistikkleverandøren har også investert i utvidelse av tjenestene innen kontraktlogistikk, og bygd mer enn 350 000 kvadratmeter ekstra lagerplass som har gitt plass til mer enn 300 000 paller bare de to siste årene. Dermed kan DACHSER nå tilby kundene sine over to millioner palleplasser i nesten 200 lagre på fire kontinenter.

Oversikt over inntektene:

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/no/no/DACHSER-is-growing-and-investing-in-the-future_1320.htm