Virkelig storhet kommer fra et godt samarbeid.

Fremsyn er et tegn på storhet

Ettersom vi er en global leverandør av logistikktjenester, er aktivt og intelligent miljøvern er av høyeste prioritet for oss. Ett av våre største bidrag i denne sammenheng er effektiviteten til alle prosesskjeder i vår innkjøps- og distribusjonslogistikk.
dachser-environmental-sustainability
Vi verner om miljøet ved å sparer energi når det er mulig.

Ved hjelp av godt planlagte og synkroniserte tidsplaner for godstransport kan vi konsolidere flyten av varer og unngå unødvendig transport. Vi har også styrket vårt miljø- og samfunnsansvar ved hjelp av flere intelligente og innovative tiltak: Vi ønsker å gi bransjen et løft med vårt avanserte studium, Chair for Sustainable Logistics & Supply Chain Management, ved European Business School. Her driver vi intensiv forskning på bærekraftighet med fokus på logistikk. Vi forsker blant annet på hvordan bærekraftighet kan gjøres målbart og dermed også kontrollerbart, eller på hvordan prosesser for implementering av logistikkstrategier kan utvikles på en smartere måte og gi bedre resultater.

Bedre utnyttelse av kjøretøyer

"Tenk mer, kjør mindre" – det er vårt motto. Vi sørger for maksimal utnyttelse av våre kjøretøyer med regelmessige transporttider og double-deck lasting. Inndeling av kjøretøyenes lagringsplass og godsplass i høyden ved hjelp av flyttbare enheter gjør det mulig å laste mer og samtidig øke transportens effektivitet som et resultat av kortere hviletider.

Intelligent IT for miljøet

Med vår IT-baserte ruteplanlegging kan vi garantere optimal utnyttelse av vår bilpark, redusere trafikk og dermed også CO2-utslippene våre. Vi har utviklet en rekke IT-baserte informasjonssystemer for å unngå unødvendige ruter og transporttider. Vi er for øyeblikket i stand til å beregne våre CO2-utslipp i minste detalj, og kan iverksette fornuftige tiltak for å minimere dem. Vi fremmer papirløs logistikk, spesielt via vårt nettbaserte program eLogistics, som gir våre kunder detaljert informasjon om deres forsendelser.

NV-online og intelligente skannere reduserer vår interne papirbruk til et minimum. 90 % av våre forsendelseskvitteringer er allerede digitalisert via håndskannere, der de plasseres i et optisk arkiv for nedlasting. Når vi ikke kan unngå å bruke papir, bruker vi miljøvennlige celluloseprodukter. Våre selskapsbrosjyrer er for eksempel trykt på FSC-sertifisert papir. Prisen GreenIT Best Practice Award 2010 i kategorien "Energy Efficient Systems" (energieffektive systemer) bekrefter vårt engasjement på dette området. Vi var en av de første logistikkleverandørene som fikk sitt globale IT-nettverk sertifisert i henhold til ISO 27001, den internasjonale standarden for informasjonssikkerhet

Aktiv redusksjon av utslipp

Med nyteknologiske kjøretøyer har DACHSER vært i stand til å holde sine CO2-utslipp så lave som mulig helt fra begynnelsen av. Vi gjør dette uavhengig av offentlige insentivordninger og gjeldende lovgivning.

Aktiv utskifting av paller

Vårt intelligente system for utskifting av paller via et IT-basert kredittsystem bidrar også til å redusere CO2-utslipp. Vår "gjenbrukbare emballasje" kan brukes fra tre til fem ganger.

Bruk av elektroniske gaffeltrucker

Vi benytter elektronisk styrte gaffeltrucker for å redusere CO2-utslipp.

Strenge kvalitetsstandarder

I avdelingen "DACHSER Food Logistics" reduseres CO2-utslipp allerede av økonomiske årsaker. Her bruker vi kun kjøretøyer som er egnet for transport av frosne varer og har et varmeisolasjonssystem som er i samsvar med DIN 8959 eller ATP-godkjent. Våre temperatursensorer vedlikeholdes regelmessig og kalibreres i henhold til EN 13468. Med disse tiltakene kan vi garantere en lukket kjølekjede under hele transporten, og dermed overholde eventuelle hygieneforskrifter. Dette forhindrer varesvinn og gjentatt transport som fører til høyere CO2-utslipp.

Nyttegjøring i stedet for svinn

En stor del av vårt miljøinitiativ fokuserer på å unngå svinn i forbindelse med emballasje, så vi bruker kun gjenbrukbar og resirkulerbar transportemballasje ved våre avdelinger. Vi outsourcer avhending av brukt IT-utstyr til sertifiserte og spesialiserte selskaper.

Vi garanterer sikkerhet

Våre lager for farlig gods er i overensstemmelse med alle miljøstandarder, samt med de strengeste sikkerhetsstandarder. For å minimere risikoen for mennesker og natur kan vi prioritere forsendelser med farlige stoffer og stoffer som utgjør en miljørisiko for vann. Vi sørger for høy kvalitet ved lasting og sikring av gods, i tillegg til trafikksikkerhet for all transport. Denne aktsomheten gjelder selvfølgelig for all vår transport.

Ekstra tiltak for beskyttelse av miljø og klima.

Vi optimaliserer energibalansen i våre kontorbygninger og logistikksentre. Alle DACHSER-avdelinger er allerede utstyrt med lysstyringssystemer i alle innendørs ganger og rom, bevegelsessensorer for spyling av toalett og vanntilkoblinger. Samtidig føres alt nedbør fra regn og snø til grunnvannet. Våre systemer for vasking av varebiler bruker regnvann og vanngjenvinningssystemer.

Våre transitthaller for matlogistikk har vi moderne, innendørs lasteramper med seksjonsdører som går helt ned til bakken, samt oppblåsbare dørforseglinger for å unngå unødvendig varmetap. Vi bruker først og fremst naturlige kjølemidler i våre kjølere og fremmer utskifting av ozonreduserende kjølemidler verden rundt.

Relaterte artikkler

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/no/no/Ecology_49.htm
DACHSER avdelinger
Her finner du kontaktperson eller adresse til våre datterselskaper og partnere.

CO2-standarder

DIN Commission for CO2 Standards (DIN EN 16258:2011)
DIN-kommisjonen har ansvaret for å utvikle en europeisk standard for måling av klimagassutslipp og energiforbruk i forbindelse med transporttjenester. Sammenlignbar, transparent og standardisert rapportering om CO2 utvikles ved hjelp av denne standarden.

Som et medlem av den tyske arbeidsgruppen for CO2-standarden, tar vi aktivt del i utforming av en europeisk standard for måling av energiforbruk og klimagassutslipp for transporttjenester. Ved å delta i opprettelsen av denne standarden får vi god kjennskap til styring av miljøressurser samtidig som vi kan bidra med vår lange erfaring innen dette emnet.

Partner

European Business School
Med et professorat i Sustainable Logistics and Supply Chain Management (bærekraftig logistikk og forsyningskjedestyring) ved European Business School, investerer DACHSER i forskning innen bærekraft med vekt på logistikk.