Nyheter, pressemeldinger og kundecase.

04.05.2016
En frisk pust i logistikken

«Breathe healthier, live better». Dette er kjerneverdien i varemerket Blueair. Med denne uttalelsen følger et engasjement for å beskytte alle sider av miljøet. Det innebærer også et miljøbevisst valg av logistikkleverandør når det er en mulighet til å redusere størrelsen på karbonavtrykket med intelligent logistikk.
Intelligent logistikk resulterer i ren luft

Blueair produserer luftrensere for bo- og kontormiljøer, og kundene er spredt over hele verden. Hovedkontoret ligger i Stockholm, Sveriges vakre hovedstad, og luftrensesystemene til Blueair selges i 63 land over hele verden. Dette krever mye logistikk, og siden Blueair er et miljøbevisst selskap som bryr seg om karbonavtrykket sitt, ønsker de naturligvis å transportere luftrenserne sine til kundene på en mest mulig bærekraftig måte – ved å unngå unødvendig transport. Carl-Johan Holmdahl er Order and Logistics Manager i Blueair, og han var drivkraften bak valget av logistikkleverandør.

«Vi valgte DACHSER på grunn av det globale nettverket deres og et enhetlig system med tilgang til all informasjon, og vi har siden etablert to nye sentrale lagre: Ett i Hamburg i Nord-Tyskland og ett i Stockholm,» sier Carl-Johan Holmdahl. «Siden hele virksomheten vår ligger i Stockholm, avgjorde vi at det var verdifullt å bli værende her. Resultatet er flere sentrale lagre innenfor ett nettverk som er direkte integrert i systemene våre, noe som gir oss umiddelbar oppdatering og minimalt med behandling.»

Et partnerskap som varer

Blant de viktigste kravene som Blueair hadde da de vurderte ulike logistikkleverandører, var geografisk tilgjengelighet og fleksibilitet, høy grad av automatisering i kombinasjon med et sterkt IT-nettverk, og suveren fagkunnskap innen logistikk. En viktig medvirkende faktor for Blueair var utsiktene til å beskytte miljøet så mye som mulig ved å flytte nærmere kundene, og det er grunnen til at selskapet trenger en logistikkleverandør som kan håndtere hele leveringskjeden.

«Utover økt kunnskap, automatiserte prosesser og større rekkevidde til europeiske partnerskap, har vi klart å redusere våre transportkostnader i Europa, noe som gjør Blueairs produkter enda mer prismessig tilgjengelig. Vi har også oppnådd hovedmålet vårt; å redusere vårt karbonavtrykk ved å minimere unødvendig transport,» forklarer Carl-Johan Holmdahl.

Kjærneverdien bak varemerket Blueair er «Breathe healthier, live better»

Fra Hamburg til Stockholm

I 2015 falt valget på DACHSER, og hjulene begynte å rulle. Først begynte DACHSER i Hamburg å håndtere lager og distribusjon i Europa, og i november 2015 overtok DACHSER i Stockholm håndteringen av lager og distribusjon i Skandinavia – en sømløs overgang siden DACHSERs IT-system er egeneide og hel integrert og det derav bare var nødvendig med én EDI-integrering. Fra Stockholm og Hamburg blir Blueairs luftrensere eksportert til rundt 12 land i Europa:

«DACHSERs avdelingen i Hamburg kan som helhetlig logistikkoperatør av DACHSERs produkter koordinere sjøfrakten fra Kina til Europa via en avdeling som spesifikk styrer containere til Hamburg og Stockholm, ut fra Blueairs ønske om hvor varene skal lagres», forklarer Thomas Wennborg, som er Branch Manager European Logistics på DACHSER Sweden sin avdeling i Stockholm. «På den måten får kunden én kontaktperson for all frakt, slik at de kan sørge for at varene sendes direkte til det lageret som er nærmest kundene – alt for å oppnå så miljøvennlige transporter som mulig.»

Hovedpunkter om Blueair:

  • Blueair ble grunnlagt i 1996
  • Selskapet har til sammen rundt 150 ansatte i Sverige, USA og Asia
  • En Blueair luftrenser fjerner 99,97 % av allergener, astmatriggere, virus, bakterier og annen luftbåren forurensning i kontor- og bomiljø

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/no/no/Fresh-air-for-logistics_1104.htm