Nyheter, pressemeldinger og kundecase.

16.03.2015
Idéer ifølge planen

I begynnelsen var idéen, som gav liv til innovasjonen. Deretter rystet DACHSER logistikkbransjen enda en gang. Vekselplatter for lastebiler er bare en av mange eksempler fra selskapets 85-årige historie. Etter hvert som DACHSER vokste til å bli en global aktør, satset selskapet på at idéer og innovasjon skulle bli en integrert del av dets utvikling. Et eget strategisk program for innovasjon sikrer fremdrift.
Idea2net
Idéer ifølge planen

Er logistikkbransjen for fryktsom når det gjelder innovasjon? Når man ser på rankinglistene over forskningsdrevne selskaper, kan det virke slik. Statistisk sett pleier ikke disse listene en gang å nevne logistikk mens andre bransjer stiller betydelige menneskelige ressurser og midler til rådighet for forskning og utvikling. Det er en av grunnene til at en av de få ledende logistikkforskerne, professor Michael ten Hompel, i årevis har snakket om hvor nødvendig det er med en større vilje til innovasjon og være mer åpen for temaer som gjelder utvikling i bransjen.

Innovasjonens historie

Det er ingen tvil om at forskning er nøkkelen til fremtiden, for innovasjon betyr alltid at man ligger ett skritt foran. Den som ønsker å oppnå en vesentlig konkurransefordel, må ikke bare være den første på markedet, men også kunne levere kompromissløs kvalitet.

Dette er noe DACHSER har lyktes med mange ganger i sin 85 år lange eksistens. Denne suksessen begynte med selskapets grunnleggende forretningsmodell. De ovennevnte vekselplattene var en idé som senere først og fremst ble fulgt av IT-innovasjoner, for eksempel sterkt integrerte transport- og lagersystemer eller EAN/SSCC-strekkoder for å identifisere transporter. eLogistics-applikasjoner har også i betydelig grad bidratt til digitaliseringen av bransjen.

DACHSER har med hell utnyttet disse konkurransefordelene til vekst. I dag er vi en logistikkleverandør som opererer over hele verden, med over 25 000 ansatte og tilstedeværelse i mer enn 40 land. I dag er organisasjonen mye større, og selve størrelsen krever at vi må håndtere idéene på en helt annen måte. Kontinuerlig observasjon av logistikktrender – både med hensyn til kravene som stilles av bransjen og næringslivet, samt teknologisk utvikling – og den tilknyttede håndteringen av idéer og innovasjon må betraktes som en viktig byggestein i den strategiske styringen og må derfor institusjonaliseres. Man kan si at utviklingen av idéer i noen grad må fortsette som planlagt.

Kundeorientert

Men hvordan skal vi egentlig gå frem? Vi har definert mange satsingsområder innen trendovervåkning og -analyse som er høyst relevante for logistikk generelt og DACHSER spesielt. De viktigste områdene er:

  • Forretningsutforming: Hvordan utvikler vi nye løsninger for våre kunder basert på vår egen forretningsmodell?
  • Utforming av arbeidsplassen: Hvordan ser fremtidens logistikkarbeidsplass ut?
  • Energi 2025: Hvordan får vi nok energiressurser som er rimelige og miljøvennlige?
Vi har i tillegg iverksatt programmet "Idea2net", som vi ser på som en kontinuerlig søken etter forbedringer, optimalisering og fornyelse av alle serviceprosessene og aktivitetene i selskapet. Programmet støttes av idéer som kommer fra ansatte og ledere, men også fra strategiske impulser med opprinnelse på styrenivå.

Alle disse aktivitetene er strukturert rundt og integrert i den strategiske prosessen med mål om at idéene våre skal realiseres. Og finnes det en bedre måte å gi dem liv på enn i form av høykvalitative løsninger som kan brukes av marked og nettverk? Vi har ambisjon om å utvikle tjenester som vi kan gjøre tilgjengelige for våre kunder. Dette tydelig kundeorienterte synet på innovasjon vil kanskje ikke gi oss plass på de relevante rankinglistene, men det har potensial til å bringe hele bransjen fremover.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/no/no/Ideas-according-to-plan_949.htm