Nyheter, pressemeldinger og kundecase.

11/15/2018
Økning i tyske lastebilavgifter fra 1. januar 2019

Etter at lastebilavgiftene ble utvidet til også å omfatte hovedveiene i Tyskland i juli 2018, har den tyske regjeringen nå besluttet å øke lastebilavgiftene for alle klasser med virkning fra 1. januar 2019.
Iberia-truck-bridge
Økning i tyske lastebilavgifter

Det tyske departementet for transport og digital infrastruktur offentliggjorde grunnlaget for økningen i lastebilavgifter som en del av kostnadsstudien for 2018–2022. Studien skisserer hvordan avgiftene for motorveier og hovedveier skal justeres under hensyntagen til eksterne kostnader som luft- og støyforurensning forårsaket av lastebiler. Dette fører til en vesentlig økning i avgiftene, noe som betyr at våre kort- og langdistansetransporter blir rammet av nok en betydelig kostnadsøkning.

Av denne grunn vil dine avgiftssatser endres per 1. januar 2019. Vi vil selvfølgelig gjøre den justerte avgiftstabellen tilgjengelig for deg på forhånd.

Ikke nøl med å kontakte oss dersom du har spørsmål.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/no/no/Increase-in-truck-tolls-in-Germany-from-January-1-2019_1580.htm