Nyheter, pressemeldinger og kundecase.

22.05.2017
Logistikk i bykjernen

Urbanisering er en kjempe trend globalt, og byene vil bare fortsette å vokse. Men kjempebyer medfører «kjempe» utfordringer for distribusjon i byene. DACHSER tester allerede innovative og fremtidsrettede løsninger, som levering med el-sykler.
Urbanization
Urbanisering er en kjempe trend globalt i det 21. århundre.

«Riv alt sammen!» Så tidlig som på 1930-tallet forstod arkitekten Le Corbusier at byene hadde et stort problem, nemlig overbefolkning. Han og andre arkitekter mente at en «funksjonell by» var den eneste måten å takle de «umenneskelige levekårene» som hadde oppstått på. Til tross for Le Corbusiers rivnings-fantasi, står byer som Paris, London, Madrid og Berlin heldigvis fortsatt, sammen med mange av de historiske byggverkene som har skutt opp over tid. Likevel sliter vi fortsatt med de massive problemene som ble beskrevet for over 80 år siden. I enkelte tilfeller har disse problemene nådd episke proporsjoner som følge av eksponentiell vekst, befolkningstetthet og en overbelastet infrastruktur.

For dagens logistikkleverandører er de radikale ideene til byplanleggere Le Corbusier rett og slett ikke noe alternativ. «Vi må forholde oss til forholdene slik de er i moderne storbyer,» sier Stefan Hohm, Corporate Director for Corporate Solutions, Research & Development. Noen av disse faktorene er økende individualisering av produksjon og handel, økende volum av varer og mindre størrelse per forsendelse, samt høyere og mer detaljerte krav fra kunden. På toppen av dette kommer trenden med raskt økende netthandel. For eksempel rapporterte det tyske ukentlige handelsmagasinet Wirtschaftswoche at i Tyskland alene kommer antallet pakker som sendes årlig til å dobles fra 2,5 til 5 milliarder de neste ti årene. I India kommer dette tallet til å tredobles årlig i henhold til en fersk undersøkelse utført av konsulentselskapet McKinsey.

Citylogistics-Fuso
Hybrid- og el-lastebiler

Mini-terminaler, elektriske lastebiler og elektriske sykler

På grunn av dette har distribusjon i byene høy prioritet hos DACHSER Corporate Solutions, Research & Development som ledes av Hohm. «Problemet er ikke bare begrenset til logistikkselskapene. Dette blir tydelig når du kjører gjennom bytrafikken i rushtiden: endeløse køer, luftforurensning, adgangsbegrensninger, miljøsoner, mangel på parkeringsplasser og så videre,» sier Hohm.

Ta Paris som ett eksempel. «Man unngår ikke lenger trafikkø ved å komme seg tidligere avgårde om morgenen. Slik har det vært i lang tid nå,» sier Hohm. Derfor er den franske hovedstaden det «ideelle stedet» når DACHSER skal prøve ut helt nye metoder for urban levering. «Fokuset er på ny teknolog og leveringsmetoder slik at varene kan nå kundene uten å overbelaste veiene og forurense luften», sier Hohm. «Det omfatter for eksempel å opprette mini-terminaler som tar imot forsendelser om natten, og som sender ut spesielle lavutslipps-kjøretøy på den siste strekningen til butikker og kjøpesentre i byen.» DACHSER tester nå ut levering med elektriske lastebiler i Paris. Levering til sentrumskjernen med elektrisk sykkel er en spennende del av dette eksperimentet. DACHSER startet levering med el-sykler i Stuttgart i oktober.

Den utløsende faktoren for prosjektet, bydistribusjon, var Idea2net. I det strategiske programmet Idea2net har DACHSER fokus på fremtidsrettede nettverksinnovasjoner. «Å sikre fri flyt av varer er selve livsnerven i en by. Storbyer som Paris, London eller København vet det,» sier Hohm. «Vårt mål er å bidra med erfaringen vår og foredle vår kompetanse.»

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/no/no/Into-the-heart-of-the-city_1292.htm